´╗┐
´╗┐
|TABABET VE ┼×UABATI SAN’ATLARININ TARZI ─░CRASINA DA─░R KANUN

 

(1219 SAYILI TABABET KANUNU)

 

┬áA┼ča─č─▒daki y├Ânetmelik metni ve eklerim en son 26.04.2011 tarihinde yap─▒lan de─či┼čiklikler dahil yap─▒lan t├╝m de─či┼čikliklerle beraber y├Ânetmeli─čin SON HAL─░ni i├žermektedir.

 

 

Kanun Numaras─▒ : 1219

Kabul Tarihi : 11/4/1928

Yay─▒mland─▒─č─▒ R. Gazete : Tarih : 14/4/1928 Say─▒ : 863

Yay─▒mland─▒─č─▒ D├╝stur : Tertip : 3 Cilt : 9 Sayfa : 126

 

* *

Bu Kanun ile ilgili t├╝z├╝k i├žin, “T├╝z├╝kler K├╝lliyat─▒” n─▒n kanunlara

g├Âre d├╝zenlenen n├╝merik fihristine bak─▒n─▒z.

* *

 

 

B─░R─░NC─░ FASIL

 

Tabipler

 

 

Madde 1 ÔÇô T├╝rkiye Cumhuriyeti dahilinde tababet icra ve her hangi surette olursa olsun hasta tedavi edebilmek i├žin T├╝rkiye Dar├╝lf├╝nunu T─▒p Fak├╝ltesinden diploma sahibi olmak ve T├╝rk bulunmak ┼čartt─▒r.

 

Madde 2 ÔÇô Yukarki maddede yaz─▒l─▒ diploman─▒n muteber olmas─▒ i├žin diploma sahibinin 8 Te┼črinisani1339 tarih ve 369 numaral─▒ kanun mucibince hizmeti mecburesini ikmal etmi┼č ve diplomas─▒n─▒n S─▒hhiye ve Muaveneti ─░├žtimaiye Vekaletince tasdik ve tescil edilmi┼č olmas─▒ laz─▒md─▒r. Tababet sanat─▒n─▒ icra etmek istiyen askeri tabipler de diplomalar─▒n─▒ tasdik ve tescil ettirirler. Ancak hizmeti mecburelerini ifa eyledikleri m├╝ddet├že diplomalar─▒ al─▒konulan tabipler bu m├╝ddet zarf─▒nda dahi icray─▒ sanata mezundurlar.

 

Madde 3 ÔÇô Yukarki maddelerde zikredilen tabip diplomas─▒n─▒ ve fenni, cerrahi veya ┼čuabat─▒nda iht─▒sas sahibi oldu─čuna dair i┼čbu kanunun tarifleri dairesinde vesaik─▒ lazimeyi haiz olm─▒yan hi├ž bir kimse hi├ž bir ameliyei cerrahiye icra edemez. Cerrahii sa─čireye ait ameliyat her tabip yapabilir. S─▒hhiye ve Muaveneti ─░├žtimaiye Vekaleti taraf─▒ndan a├ž─▒lan ve idare edilen mekteplerden mezun k├╝├ž├╝k s─▒hhiye memurlar─▒ ve i┼čbu mekteplere muadil tedrisat yapan mekteplerden mezun olup ┼čahadetnameleri S─▒hhiye ve Muaveneti ─░├žtimaiye Vekaletince tasdik ve tescil edilenler talimatnamelerinde yaz─▒l─▒ olanlara munhas─▒r kalmak ┼čartiyle k├╝├ž├╝k ameliyeleri yapabilirler. Evsaf ve ┼čeraiti bu kanunla tesbit edilmi┼č olan s├╝nnet├žiler s├╝nnet ameliyesini icra edebilirler.

 

(Ek f─▒kra: 21/6/2005 ÔÇô 5371/ 7 md.) Acil t─▒bbi yard─▒m ve bak─▒m ile s─▒n─▒rl─▒ kalmak ve Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒nca ├ž─▒kar─▒lacak y├Ânetmeli─činde belirtilmek kayd─▒yla acil t─▒p teknikerleri ile acil t─▒p teknisyenleri hastaya m├╝dahale edebilir, bu hususta laz─▒m gelen i┼č ve i┼člemleri yapabilirler. Hastane ├Âncesi acil t─▒bbi yard─▒m veren personel ├Âzel tip k─▒yafet giyer.

(1) 25/1/1956 tarih ve 6643 say─▒l─▒ Kanunun 59. maddesiyle bu kanunun et─▒bba odalar─▒ hakk─▒ndaki h├╝k├╝mleri y├╝r├╝rl├╝kten kald─▒r─▒lm─▒┼čt─▒r.

 

(Ek: 27/12/1993 – 3954/1 md.) T├╝rk Silahl─▒ Kuvvetlerince yeti┼čtirilen s─▒hhiye s─▒n─▒f─▒na mensup erba┼č ve erler de, T├╝rk Silahl─▒ Kuvvetlerinde g├Ârev yapt─▒klar─▒ s├╝re ve g├Ârevle s─▒n─▒rl─▒ olmak ├╝zere, k├╝├ž├╝k s─▒hhi i┼člemleri yapmaya yetkilidirler.

 

(Ek: 27/12/1993 – 3954/1 md.) Yukar─▒daki f─▒kran─▒n uygulanmas─▒na ili┼čkin usul ve esaslar, Milli Savunma Bakanl─▒─č─▒nca alt─▒ ay i├žinde haz─▒rlan─▒p Bakanlar Kurulunca y├╝r├╝rl├╝─če konulacak y├Ânetmelikte g├Âsterilir.

 

Madde 4 ÔÇô (De─či┼čik: 7/6/1935 – 2764/1 md.)

Yabanc─▒ memleketlerin t─▒p fak├╝ltelerinden izinli T├╝rk hekimlerinin T├╝rkiye’de hekimlik edebilmeleri i├žin Sa─čl─▒k ve Sosyal Yard─▒m Bakanl─▒─č─▒ndan ve ├ťniversite T─▒b Fak├╝ltesi Profes├Ârler Meclisinden se├žilmi┼č bir j├╝ri heyeti taraf─▒ndan h├╝viyetlerine bak─▒ld─▒ktan sonra diplomalar─▒n─▒n T├╝rkiye T─▒p Fak├╝ltesi ders program─▒n─▒n ve ├Â─črenim s├╝resinin ayn─▒ veya benzeri bir fak├╝lteden b├╝t├╝n s─▒na├ž devreleri ge├žirilerek al─▒n─▒p al─▒nmam─▒┼č oldu─ču ara┼čt─▒r─▒l─▒r. Bu ┼čartlarda al─▒nm─▒┼č oldu─ču anla┼č─▒lan diplomalar kabul edilip Sa─čl─▒k ve Sosyal Yard─▒m Bakanl─▒─č─▒nca onaylanarak k├╝t├╝─če ge├žirilir ve iyelerinin sanat yapmalar─▒na izin verilir. Bu ┼čartlara uygun olarak al─▒nmam─▒┼č diplomalar─▒n iyeleri T─▒p Fak├╝ltesi Profes├Ârleri Meclisince se├žilmi┼č bir j├╝ri heyeti kar┼č─▒s─▒nda Sa─čl─▒k ve Sosyal Yard─▒m Bakanl─▒─č─▒ndan g├Ânderilecek bir i┼čyar da bulundu─ču halde teori ve pratikten bir s─▒na├ž ge├žirilir. Bu s─▒nac─▒n ┼čekli Sa─čl─▒k ve Sosyal Yard─▒m ve K├╝lt├╝r Bakanl─▒klar─▒ taraf─▒ndan beraberce kararla┼čt─▒r─▒l─▒r. Ancak T├╝rkiye T─▒b Fak├╝ltesi ├Â─čretim s├╝resine ve ders programlar─▒na g├Âre okumam─▒┼č olanlar eksiklerini tamamlamak ├╝zere T─▒b Fak├╝ltesinde okuduktan ve staj g├Ârd├╝kten sonra s─▒naca girerler. S─▒naclar─▒ ba┼čaranlar─▒n sanat yapmalar─▒na usul├╝ne g├Âre izin verilir.

 

Madde 5 ÔÇô Hususi muayenehane a├žmak veyahut evinde muayenehane tesis eylemek suretiyle sanat─▒n─▒ icra eylemek istiyen her tabip hasta kabul├╝ne ba┼člad─▒─č─▒ndan itibaren en ├žok bir hafta i├žinde isim ve h├╝viyetini, diploma tarih ve numaras─▒n─▒ ve muayenehane ittihaz eyledi─či mahal ile mevcut ise iht─▒sas vesikalar─▒n─▒ mahallin en b├╝y├╝k s─▒hhiye memuruna kaydettirme─če ve muayenehanenin nakli halinde en az yirmi d├Ârt saat evvel keyfiyeti nakli ihbara mecburdur.

 

Madde 6 ÔÇô Bir mahalde sanat─▒n─▒ icra eden mukayyet bir tabip o mahalli terkeyledi─či veya her hangi bir sebep ile olursa olsun muayenehanesini set ile icray─▒ sanattan sarf─▒ nazar etti─či takdirde en az yirmi d├Ârt saat evvel evvelce kaydedilmi┼č oldu─ču s─▒hhiye dairesine m├╝racaatla kayd─▒na i┼čaret ettirir.

 

Madde 7 ÔÇô M├╝nhas─▒ran veya k─▒smen T├╝rk memur ve m├╝stahdem kullan─▒lan m├╝essesat─▒ umumiye ve hususiye ile T├╝rk hastalar─▒ da tedavi eden her hangi bir m├╝essesei hayriye ve s─▒hhiyede istihdam edilecek tabiplerin birinci ve ikinci maddelerde g├Âsterilen vas─▒flar─▒ haiz olmas─▒ ┼čartt─▒r. Yetmi┼č yedinci maddede zikredilen ecnebi tabipler bu h├╝k├╝mden m├╝stesnad─▒r.

 

Madde 8 ÔÇô T├╝rkiye’de icray─▒ tababet i├žin bu kanunda g├Âsterilen vas─▒flar─▒ haiz olanlar umumi surette hastal─▒klar─▒ tedavi hakk─▒n─▒ haizdirler. Ancak her hangi bir ┼čubei tababette m├╝stemirren m├╝tehass─▒s olmak ve o unvan─▒ ilan edebilmek i├žin T├╝rkiye T─▒p Fak├╝ltesinden veya S─▒hh─▒ye Vekaletince kabul ve ilan edilecek m├╝essesattan verilmi┼č ve yahut ecnebi memleketlerin maruf bir hastane veya laboratuvar─▒ndan verilip T├╝rkiye T─▒p Fak├╝ltesince tasdik edilmi┼č bir iht─▒sas vesikas─▒n─▒ haiz olmal─▒d─▒r.

 

Madde 9 ÔÇô (De─či┼čik: 28/3/2007-5614/4 md.)

E─čitim kurumlar─▒na e─čitim yetkisi verilmesi ve e─čitim yetkisinin kald─▒r─▒lmas─▒na ili┼čkin teklifleri karara ba─člamak, uzmanl─▒k ana dallar─▒n─▒n rotasyonlar─▒n─▒ belirlemek, uzmanl─▒k s─▒nav─▒ j├╝rilerini tespit etmek, yabanc─▒ ├╝lkelerde asistanl─▒k yapanlar─▒n bilimsel de─čerlendirilmesini yapacak fak├╝lteleri ve e─čitim hastanelerini belirlemek, t─▒pta uzmanl─▒k e─čitimi ve uzman insan g├╝c├╝ ile ilgili g├Âr├╝┼čler vermek, uzmanlar─▒n t─▒bb├« geli┼čmeleri izlemesini sa─člay─▒c─▒ inceleme ve ara┼čt─▒rmalar yapmakla g├Ârevli olmak ├╝zere, Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒n─▒n s├╝rekli kurulu niteli─činde T─▒pta Uzmanl─▒k Kurulu te┼čkil olunmu┼čtur.

 

T─▒pta Uzmanl─▒k Kurulu;

a) Bakanl─▒k M├╝ste┼čar─▒, ilgili genel m├╝d├╝r ve 1. Hukuk M├╝┼čaviri,

b) Biri di┼č tabibi olmak ├╝zere e─čitim hastanelerinden Bakanl─▒─č─▒n se├žece─či be┼č,

c) D├Ârt t─▒p fak├╝ltesinden ve bir di┼č hekimli─či fak├╝ltesinden Y├ľK’├╝n se├žece─či birer

├ž) G├╝lhane Askeri T─▒p Akademisi ve Fak├╝ltesinin se├žece─či bir,

d) T├╝rk Tabipleri Birli─činin se├žece─či bir,

e) T├╝rk Di┼č Hekimleri Birli─činin se├žece─či bir, ├╝yeden olu┼čur.

 

 

Kurumlar, se├žecekleri as─▒l ├╝ye say─▒s─▒ kadar yedek ├╝ye de belirler

 

Kurula se├žilecek as─▒l ve yedek ├╝yelerin uzman olmalar─▒, ayr─▒ca en az ├╝├ž y─▒ll─▒k klinik veya laboratuvar ┼čefi ya da profes├Âr unvan─▒na sahip bulunmalar─▒ ┼čartt─▒r. ├ťyelerin g├Ârev s├╝releri ├╝├ž y─▒ld─▒r. S├╝resi bitenler tekrar se├žilebilir.

 

Kurul, Bakanl─▒─č─▒n daveti ├╝zerine y─▒lda en az iki kez toplan─▒r. Kurula Bakanl─▒k M├╝ste┼čar─▒ veya yap─▒lacak ilk toplant─▒da ├╝yeler aras─▒ndan se├žilecek ba┼čkan vekili ba┼čkanl─▒k eder. Kurul, ├╝yelerden en az be┼činin teklifi ile ola─čan├╝st├╝ toplan─▒r.

 

Kurul, ├╝yelerin ├╝├žte ikisinin kat─▒l─▒m─▒ ile toplan─▒r. T├╝rk Tabipleri Birli─či temsilcisi yaln─▒zca tabiplerle ilgili, T├╝rk Di┼č Hekimleri Birli─či temsilcisi de yaln─▒zca di┼č tabipleri ile ilgili konular─▒n g├Âr├╝┼č├╝lece─či toplant─▒lara kat─▒labilirler ve kendi meslek alanlar─▒ ile ilgili konularda oy kullan─▒rlar. Kararlar oy├žoklu─čuyla al─▒n─▒r. Oylar─▒n e┼čitli─či halinde ba┼čkan─▒n bulundu─ču taraf ├žo─čunlu─ču sa─člam─▒┼č say─▒l─▒r. Ancak, kurumlar─▒n e─čitim yetkisinin kald─▒r─▒lmas─▒na ili┼čkin toplant─▒larda kat─▒lanlar─▒n en az ├╝├žte iki ├žo─čunlu─ču ile karar al─▒nmas─▒ ┼čartt─▒r.

 

 

Kurul toplant─▒lar─▒na ├╝st ├╝ste iki kez mazeretsiz olarak kat─▒lmayanlar─▒n ├╝yeli─či d├╝┼čer.

 

Kurulun ├žal─▒┼čma us├╗l ve esaslar─▒ ile ilgili di─čer hususlarla ihtisas belgelerinin al─▒nmas─▒ ve uzmanl─▒k e─čitimi ile ilgili di─čer us├╗l ve esaslar Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒nca haz─▒rlan─▒p Bakanlar Kurulunca y├╝r├╝rl├╝─če konulacak y├Ânetmelikle d├╝zenlenir. Bu y├Ânetmelik y├╝r├╝rl├╝─če konuluncaya kadar, mevcut d├╝zenlemelerin uygulanmas─▒na devam edilir.

 

Madde 10 ÔÇô Usul ve nizam─▒na tevfikan m├╝dderis, muallim ve emsali s─▒fatlar─▒ iktisap etmemi┼č veya sekizinci maddede zikredilen vesikalar─▒ istihsal eylememi┼č bir tabibin t─▒p tedrisi ve talimine ve iht─▒sasa m├╝taallik unvanlar─▒ kullanmas─▒ ve bunlar─▒ veya hakikata tevafuk etmiyen sair s─▒fatlar─▒ her hangi ┼čekil ve suretle ilan etmesi memnudur.

 

Madde 11 ÔÇô Mahkemelerce ihtibar i├žin m├╝racaat edilecek tabipler yaln─▒z bu kanun ile T├╝rkiye’de icray─▒ sanat salahiyetini haiz olanlard─▒r. Muhtebirlere sureti m├╝racaat ve bunlar─▒n m├╝stahak olacaklar─▒ ├╝cret ve tazminat miktarlar─▒ hakk─▒nda S─▒hhiye ve Adliye Vekaletlerince m├╝┼čterek bir talimatname tertip olunur.

 

Madde 12 ÔÇô (De─či┼čik: 17/1/1949 – 5304/1 md.)

Sanat─▒n─▒ icra etmek ├╝zere bir mahalde kay─▒tl─▒ olan herhangi bir tabibin bizzat d├╝kkan ve ma─čaza a├žmak suretiyle her t├╝rl├╝ ticaret yapmas─▒ memnudur.

 

(De─či┼čik ikinci f─▒kra: 21/1/2010-5947/7 md.) Tabipler, di┼č tabipleri ve t─▒pta uzmanl─▒k mevzuat─▒na g├Âre uzman olanlar, a┼ča─č─▒daki (ÔÇŽ) (1) sa─čl─▒k kurum ve kurulu┼člar─▒nda mesleklerini icra edebilir: (1)

a) Kamu kurum ve kurulu┼člar─▒.

b) Sosyal G├╝venlik Kurumu ve kamu kurumlar─▒ ile s├Âzle┼čmeli ├žal─▒┼čan ├Âzel sa─čl─▒k
kurum ve kurulu┼člar─▒, Sosyal G├╝venlik Kurumu ve kamu kurumlar─▒ ile
s├Âzle┼čmeli ├žal─▒┼čan vak─▒f ├╝niversiteleri.

c) Sosyal G├╝venlik Kurumu ve kamu kurumlar─▒ ile s├Âzle┼čmesi bulunmayan ├Âzel
sa─čl─▒k kurum ve kurulu┼člar─▒, Sosyal G├╝venlik Kurumu ve kamu kurumlar─▒ ile
s├Âzle┼čmesi bulunmayan vak─▒f ├╝niversiteleri, serbest meslek icras─▒.

 

(De─či┼čik ├╝├ž├╝nc├╝ f─▒kra: 21/1/2010-5947/7 md.)Tabipler, di┼č tabipleri ve t─▒pta uzmanl─▒k mevzuat─▒na g├Âre uzman olanlar, ikinci f─▒kran─▒n her bir bendi kapsam─▒nda olmak kayd─▒yla birden fazla sa─čl─▒k kurum ve kurulu┼čunda ├žal─▒┼čabilir. Bu maddenin uygulanmas─▒ bak─▒m─▒ndan Sosyal G├╝venlik Kurumunca bran┼č baz─▒nda s├Âzle┼čme yap─▒lan ├Âzel sa─čl─▒k kurum ve kurulu┼člar─▒ ile vak─▒f ├╝niversiteleri yaln─▒zca s├Âzle┼čme yapt─▒klar─▒ bran┼člarda (b) bendi kapsam─▒nda kabul edilir. Mesle─čini serbest olarak icra edenler, hizmet bedeli hasta taraf─▒ndan kar┼č─▒lanmak ve Sosyal G├╝venlik Kurumundan talep edilmemek kayd─▒yla, (b) bendi kapsam─▒nda say─▒lan sa─čl─▒k kurulu┼člar─▒nda da hastalar─▒n─▒n te┼čhis ve tedavisini yapabilir. S├Âzle┼čmeli stat├╝de olanlar da dahil olmak ├╝zere mahalli idareler ile kurum tabipliklerinde ├žal─▒┼čan ve d├Âner sermaye ek ├Âdemesi almayan tabipler i┼čyeri hekimli─či yapabilir. D├Âner sermayeli sa─čl─▒k kurulu┼člar─▒ ise kurumsal olarak i┼čyeri hekimli─či hizmeti verebilir. Bu maddenin uygulamas─▒na ve i┼čyeri hekimli─čine ili┼čkin esaslar Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒nca belirlenir.

 

(1) Bu c├╝mlede yer alan ÔÇť ÔÇŽbentlerden yaln─▒zca birindeki ÔÇŽÔÇŁ ibaresi, Anayasa MahkemesiÔÇÖnin 16/7/2010 tarihli ve E.: 2010/29, K.: 2010/90 say─▒l─▒ Karar─▒ ile iptal edilmi┼čtir.

 

Madde 13 ÔÇô Bir ┼čahs─▒n ahvali bedeniye ve akliyesi hakk─▒nda rapor tanzimine munhas─▒ran bu kanunla icray─▒ sanata salahiyeti olan tabipler mezundur. T├╝rkiye’de icray─▒ sanat salahiyetini haiz olm─▒yan tabiplerin raporlar─▒ muteber olamaz.

 

Madde 14 ÔÇô Hudut ve merkezi S─▒hhiye ve Muaveneti ─░├žtimaiye Vekaletince tayin edilecek m─▒ntakalarda birer et─▒bba odas─▒ tesis olunur. Et─▒bba odalar─▒ tabiplerin mesleki haysiyet ve menfaatlerine taall├╝k eden bil├╝mum meseleleri r├╝yet ve te┼čkil edecekleri divan─▒ haysiyetler vas─▒tasiyle mesleki adaba riayetsizli─či g├Âr├╝len tabipler, di┼č tabipleri ve di┼č├žiler hakk─▒nda inzibati cezalar tayin ve tabipler aras─▒nda tahadd├╝s eden mesleki ihtilafat─▒ hal ve tesviye eder.

 

Madde 15 ÔÇô Etibba odalar─▒ te┼čekk├╝l eden m─▒ntakalarda i┼čbu kanuna g├Âre T├╝rkiye’de icray─▒ sanat salahiyetini haiz bil├╝mum et─▒bban─▒n odalara dahil olmas─▒ mecburidir. Memuriyet bu mecburiyetten istisnay─▒ istilzam etmez. Odalar─▒n idariye ve k─▒rtasiyesine ve divan─▒ haysiyetlerle ali divan─▒ haysiyet azas─▒n─▒n hakk─▒ huzur ve harc─▒rahlar─▒na tekab├╝l etmek ├╝zere odalar azalar─▒ndan bir defaya mahsus olmak ├╝zere bir duhuliye ve muayyen bir nispet dairesinde aidat─▒ seneviye al─▒n─▒r.

 

Madde 16 ÔÇô Et─▒bba odalar─▒ divan─▒ haysiyetleri adab─▒ meslekiyeye riayet etmiyen tabipler hakk─▒nda tahriren ihtar, meclis huzurunda tevbih ve bir haftadan alt─▒ aya kadar muvakkat icray─▒ sanattan meni suretiyle m├╝cazat─▒ intibahiye tayin edebilirler.

 

Madde 17 ÔÇô Et─▒bba odalar─▒ heyeti idareleri heyeti umumiye taraf─▒ndan iki sene i├žin m├╝ntahap ├╝├žten be┼če kadar azadan m├╝te┼čekkildir. Reislerini aralar─▒ndan reyi hafi ile intihap ederler. Divan─▒ haysiyet yine heyeti umumiye taraf─▒ndan da kezalik iki sene i├žin evvelce m├╝ntahap iki azan─▒n heyeti idareye iltihakiyle te┼čekk├╝l eder. Heyeti idare ve divan─▒ haysiyetler n─▒sf─▒ndan bir ziyadesiyle i├žtima edebilirler. Tesavii ara vukuunda reisin reyi tercih olunur. Ancak divan─▒ haysiyet azas─▒ndan biriyle etibbadan biri aras─▒nda tahadd├╝s eden ihtilaflar─▒n veya divan azas─▒ndan birine ait mesailin tetkik─▒ esnas─▒nda meselede alakadar aza ve divan─▒n kur’a ile taayy├╝n edecek n─▒s─▒f azas─▒ i├žtimaa i┼čtirak etmiyerek yerlerine evvelce intihap edilmi┼č olan yedek azadan kur’a ile tefrik edilecekler ifay─▒ vazife eyler.

 

Madde 18 ÔÇô Odalar heyeti idareleriyle divan─▒ haysiyetlerin ve bunlar─▒n yedek azalar─▒n─▒n evsaf─▒ ve sureti intihab─▒ vazifeleri azadan al─▒nacak duhuliye ve aidat ve divan─▒ haysiyet azalar─▒na verilecek hakk─▒ huzur miktarlar─▒ S─▒hhiye ve Muaveneti ─░├žtimaiye Vekaletince tanzim edilecek bir nizamname ile tayin olunur.

 

Madde 19 ÔÇô Evsaf ve ┼čeraiti kanuniyeyi cami olm─▒yan veya kendisine mevdu vezaifi ifadan imtina eden veyahut bitarafl─▒─č─▒ muhil hareketi g├Âr├╝len oda heyeti idare ve divan─▒ haysiyetleri Ali Divan─▒ Haysiyet karariyle S─▒hhiye ve Muaveneti ─░├žtimaiye Vekaletince fesih ve esbab─▒ mucibesiyle oda m─▒ntakas─▒nda tamim ve intihabat tecdit olunur.

 

Madde 20 ÔÇô Oda intihaplar─▒n─▒n hitam─▒n─▒ m├╝taak─▒p bir hafta zarf─▒nda m├╝ntahap aza i├žtima ederek reislerini reyi hafi ile intihap ederler. Reis intihab─▒n netayicini ve aza ile yedek azan─▒n esamisini ve ald─▒klar─▒ reyler adedini derhal S─▒hhiye ve Muaveneti ─░├žtimaiye Vekaletine bildirir.

 

Madde 21 ÔÇô Divan─▒ haysiyetlerin tahriri ihtar ve meclis huzurunda tevbih cezalar─▒ katidir. Muvakkaten icray─▒ sanattan meni hakk─▒nda verilen kararlarda Ankara’da bulunan Ali Divan─▒ Haysiyetin tasdik─▒yle muteber olur. Ali divan─▒ haysiyet berve├žhi ati te┼čekk├╝l eder.

 

a) S─▒hhiye Vekaleti M├╝ste┼čar─▒n─▒n riyasetinde Vekalet erkan─▒ memurininden veya
sair memurini s─▒hhiye aras─▒ndan intihap edilecek ├╝├ž tabip,

b) Adliye Vekili taraf─▒ndan intihap edilecek hakimler s─▒n─▒f─▒ndan bir zat,

c) T─▒p Fak├╝ltesi Meclisi M├╝derrisini taraf─▒ndan m├╝ntahap bir m├╝derris,

d) Biri asker ve di─čer ikisi sivil olmak ├╝zere odalar taraf─▒ndan m├╝ntahap ├╝├ž tabip.

Ali Divan─▒ Haysiyet reis ve azas─▒ ├╝├ž senede bir tecdit olunur. Eski azan─▒n yeniden intihab─▒ caizdir. Mahalli divan─▒ haysiyetlerin kararlar─▒n─▒n temyizi esnas─▒nda mahk├╝m tabibin ┼čifahi veya tahriri m├╝dafaat ve itirazat─▒ kabul edilece─či gibi divan─▒ haysiyetin m├╝talaat─▒ da nazar─▒ dikkate al─▒n─▒r. Bu gibi kararlar─▒n divan─▒ haysiyete v├╝rudu tarihinden itibaren azami bir ay zarf─▒nda ret veya tasdik─▒ veya tadili laz─▒m gelir.

 

Ali Divan─▒ Haysiyet, azas─▒n─▒n n─▒sf─▒ndan bir fazlasiyle i├žtima edebilir. Tesavii ara vukuunda reisin bulundu─ču taraf─▒n reyi tercih olunur.

 

Madde 22 ÔÇô Ali Divan─▒ Haysiyet karariyle muvakkaten icray─▒ sanattan menedilen tabip, bu m├╝ddet zarf─▒nda icray─▒ sanat edemez.

Memur et─▒bban─▒n memuriyetine m├╝taallik vazifelerine halel gelmez. Karar alakadarlarca mal├╝m olmak ├╝zere S─▒hhiye ve Muaveneti ─░├žtimaiye Vekaletince m├╝nasip suretlerle ilan olunur.

 

Madde 23 ÔÇô Umumi veya mevzii iptali his ile yap─▒lan b├╝y├╝k ameliyeler behemehal iht─▒sas vesikas─▒n─▒ hamil olan bir m├╝tehass─▒s ile beraber di─čer bir tabip taraf─▒ndan yap─▒lmak laz─▒md─▒r. M├╝tehass─▒s bulunmas─▒ veya celbi m├╝mk├╝n olm─▒yan mahallerde yap─▒lmas─▒ zaruri g├Âr├╝len ameliyeler ile ahvali m├╝stacele ve fevkalade bu h├╝k├╝mden m├╝stesnad─▒r.

 

Madde 24 ÔÇô ─░cray─▒ sanat eden tabipler hasta kabul ettikleri mahal ile muayene saatlerini ve iht─▒saslar─▒n─▒ bildiren ilanlar tertibine mezun olup di─čer suretlerle ilan, reklam ve saire yapmalar─▒ memnudur.

 

Madde 25 ÔÇô (De─či┼čik: 23/1/2008-5728/22 md.)

Diplomas─▒ olmad─▒─č─▒ h├ólde, menfaat temin etmek amac─▒na y├Ânelik olmasa bile, hasta tedavi eden veya tabip unvan─▒n─▒ tak─▒nan ┼čah─▒s iki y─▒ldan be┼č y─▒la kadar hapis ve bin g├╝ne kadar adl├« para cezas─▒ ile cezaland─▒r─▒l─▒r.

 

Madde 26 ÔÇô (De─či┼čik: 23/1/2008-5728/23 md.)

Bu Kanunun ahkam─▒na tevfikan icray─▒ sanat salahiyeti olmayan veya her ne suretle olursa olsun icray─▒ sanattan memnu bulunan bir tabip sanat─▒n─▒ icra ederse, be┼čy├╝z T├╝rk Liras─▒ndan be┼čbin T├╝rk Liras─▒na kadar idar├« para cezas─▒ verilir.

 

Madde 27 ÔÇô (De─či┼čik: 23/1/2008-5728/24 md.)

5, 6, 10, 12, 15, 23 ve 24 üncü maddeler ahkamına riayet etmeyen tabiplere yüz Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

 

Madde 28 ÔÇô (De─či┼čik: 23/1/2008-5728/25 md.) (1)

Hekimlik mesle─činin icras─▒ i├žin; T├╝rk Ceza Kanununun 53 ├╝nc├╝ maddesinde belirtilen s├╝reler ge├žmi┼č olsa bile; kasten i┼členen bir su├žtan dolay─▒ be┼č y─▒l veya daha fazla s├╝reyle ya da devletin g├╝venli─čine kar┼č─▒ su├žlar, Anayasal d├╝zene ve bu d├╝zenin i┼čleyi┼čine kar┼č─▒ su├žlar, milli savunmaya kar┼č─▒ su├žlar, devlet s─▒rlar─▒na kar┼č─▒ su├žlar ve casusluk, kamunun sa─čl─▒─č─▒na kar┼č─▒ su├žlar, zimmet, irtik├óp, r├╝┼čvet, h─▒rs─▒zl─▒k, doland─▒r─▒c─▒l─▒k, sahtecilik, g├╝veni k├Ât├╝ye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kar─▒┼čt─▒rma, edimin ifas─▒na fesat kar─▒┼čt─▒rma, su├žtan kaynaklanan malvarl─▒─č─▒ de─čerlerini aklama veya ka├žak├ž─▒l─▒k su├žlar─▒ndan hapis cezas─▒na mahk├╗m olmamak gerekir.

 

─░cray─▒ sanat etmesine mani ve gayr─▒kabili ┼čifa bir maraz─▒ akl─▒ ile malul oldu─ču bilmuayene tebeyy├╝n eden tabipler, Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒n─▒n teklifi ve Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒ Y├╝ksek Disiplin Kurulu karar─▒yla icray─▒ sanattan menolunur ve diplomalar─▒ geri al─▒n─▒r.

 

 

 

─░K─░NC─░ FASIL

 

Di┼č tabipleri

 

 

 

 

Madde 29 ÔÇô (De─či┼čik: 11/12/2010-6088/1 md.)

Di┼č tabibi, insan sa─čl─▒─č─▒na ili┼čkin olarak, di┼člerin, di┼č etlerinin ve bunlarla do─črudan ba─člant─▒l─▒ olan a─č─▒z ve ├žene dokular─▒n─▒n sa─čl─▒─č─▒n─▒n korunmas─▒, hastal─▒klar─▒n─▒n ve d├╝zensizliklerinin te┼čhisi ve tedavisi ve rehabilite edilmesi ile ilgili her t├╝rl├╝ mesleki faaliyeti icra etmeye yetkilidir.

 

Di┼č tabipli─činin herhangi bir dal─▒nda m├╝nhas─▒ran uzman olmak ve o unvan─▒ ilan edebilmek i├žin di┼č hekimli─či fak├╝ltelerinden veya Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒na ba─čl─▒ e─čitim kurumlar─▒ndan al─▒nm─▒┼č bir uzmanl─▒k belgesine sahip olmak ┼čartt─▒r.

 

Madde 30 ÔÇô T├╝rkiye Cumhuriyeti dahilinde di┼č├žilik sanat─▒n─▒ icra ve di┼č tabibi unvan─▒n─▒ ta┼č─▒yabilmek i├žin T├╝rk olmak ve T├╝rkiye Dar├╝lf├╝nunu Di┼č├ži Mektebinden diploma almak laz─▒md─▒r.

(1) Bu maddenin birinci f─▒kras─▒nda yer alan ÔÇťÔÇŽ milli savunmaya kar┼č─▒ su├žlar, devlet s─▒rlar─▒na kar┼č─▒ su├žlar ve casusluk, kamunun sa─čl─▒─č─▒na kar┼č─▒ su├žlar, ÔÇŽ ÔÇŁ b├Âl├╝m├╝, Anayasa MahkemesiÔÇÖnin 25/2/2010 tarihli ve E.: 2008/17, K.: 2010/44 say─▒l─▒ Karar─▒ ile iptal edilmi┼č olup, Karar─▒n Resmi GazeteÔÇÖde yay─▒mland─▒─č─▒ 1/12/2010 tarihinden bir y─▒l sonra y├╝r├╝rl├╝─če girmesi h├╝k├╝m alt─▒na al─▒nm─▒┼čt─▒r.

(2) 11/12/2010 tarihli ve 6088 say─▒l─▒ Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fas─▒l ba┼čl─▒─č─▒nda yer alan ÔÇťve di┼č├žilerÔÇŁ ibaresi ├ž─▒kar─▒lm─▒┼čt─▒r.

 

 

Madde 31 ÔÇô (De─či┼čik: 7/6/1935 – 2764/2md.)

Yabanc─▒ memleketlerdeki di┼č hekim mekteplerinden izinli T├╝rk di┼č hekimlerinin T├╝rkiye’de sanatlar─▒n─▒ yapabilmeleri i├žin Sa─čl─▒k ve Sosyal Yard─▒m Bakanl─▒─č─▒ndan ve ├ťniversite T─▒b Fak├╝ltesi Profes├Ârler Meclisinden ve Di┼č Hekimi Mektebi profes├Ârlerinden se├žilmi┼č bir j├╝ri heyeti taraf─▒ndan h├╝viyetlerine bak─▒ld─▒ktan sonra diplomalar─▒n─▒n T├╝rkiye Di┼č Hekimi Mektebi ders program─▒n─▒n ve ├Â─črenim s├╝resinin ayn─▒ veya benzeri bir mektepten b├╝t├╝n s─▒na├ž devreleri ge├žirilerek al─▒n─▒p al─▒nmam─▒┼č oldu─ču ara┼čt─▒r─▒l─▒r. Bu ┼čartlarda al─▒nm─▒┼č oldu─ču anla┼č─▒lan diplomalar kabul edilip Sa─čl─▒k ve Sosyal Yard─▒m Bakanl─▒─č─▒nca onaylanarak k├╝t├╝─če ge├žirilir ve iyelerinin sanat yapmalar─▒na izin verilir. Bu ┼čartlara uygun olarak al─▒nmam─▒┼č diplomalar─▒n iyeleri Di┼č Hekimi Mektebi profes├Ârleri kar┼č─▒s─▒nda ve Sa─čl─▒k ve Sosyal Yard─▒m Bakanl─▒─č─▒ndan g├Ânderilecek bir i┼čyar da bulundu─ču halde teori ve pratikten bir s─▒na├ž ge├žirirler. Bu s─▒nac─▒n ┼čekli Sa─čl─▒k ve Sosyal Yard─▒m ve K├╝lt├╝r Bakanlar─▒ taraf─▒ndan beraberce kararla┼čt─▒r─▒l─▒r. Ancak T├╝rkiye’de Di┼č Hekimi Mektebi Ders programlar─▒na ve ├Â─črenim s├╝resine g├Âre okumam─▒┼č olanlar eksiklerini tamamlamak ├╝zere Di┼č Hekimi Mektebinde okuduktan ve staj g├Ârd├╝kten sonra s─▒naca girerler. S─▒na├žlar─▒ ba┼čaranlar─▒n sanat yapmalar─▒na usul├╝ne g├Âre izin verilir.

 

Madde 32 ÔÇô (M├╝lga: 11/12/2010-6088/2 md.)

 

Madde 33 ÔÇô (M├╝lga: 11/12/2010-6088/2 md.)

 

Madde 34 ÔÇô Tabipler di┼č ├žekme─če ve di┼čler ├╝zerine iptidai tedavi tatbik─▒na ve di┼č etlerine ait her nevi hastal─▒klar─▒ tedaviye mezun iseler de do─črudan do─čruya di┼č├žilik etmek istiyen ve o suretle icray─▒ sanat etti─čini ilan eden bir tabip behemehal Di┼č├ži Mektebince verilmi┼č bir ruhsatnameyi hamil olmal─▒d─▒r. Ruhsatname bir sene m├╝ddetle Di┼č├ži Mektebine devam ile tatbikat g├Ârd├╝kten sonra bilimtihan ita olunur.

 

Madde 35 ÔÇô Di┼č tabipleri ve di┼č├žiler Eczaneler Kanununa m├╝teferri talimatnamede g├Âsterilen mevadd─▒ re├žete ile eczanelerden alabilirler. Re├žete ile al─▒nmas─▒ mecburi olup da salif├╝zzikir talimatnamede m├╝nderi├ž olm─▒yan maddeleri muhtevi re├žete yazamazlar.

 

Madde 36 ÔÇô Bir mahalde sanat─▒n─▒ icra etmek istiyen bir di┼č tabibi veya di┼č├ži icray─▒ sanata ba┼člad─▒─č─▒ndan itibaren azami bir hafta zarf─▒nda isim ve h├╝viyetini, diploma veya ruhsatname tarih ve numaras─▒n─▒ ve muayenehane ittihaz etti─či yeri havi bir ihbarnameyi o mahallin en b├╝y├╝k s─▒hhiye memuruna verme─če mecburdur. Muayenehanenin nakli halinde en az yirmi d├Ârt saat evvel nakil keyfiyetini ihbar edecektir.

 

Madde 37 ÔÇô (M├╝lga: 11/12/2010-6088/2 md.)

 

Madde 38 ÔÇô (M├╝lga: 11/12/2010-6088/2 md.)

 

Madde 39 ÔÇô Usul ve nizam─▒na tevfikan iktisap edilmedik├že hi├ž bir di┼č tabibi veya di┼č├ži talim ve tedrise delalet eden veya her hangi surette olursa olsun hakikate tevafuk etmiyen bir s─▒fat ve unvan─▒ ilan edemez.

 

Madde 40 ÔÇô ─░cray─▒ sanat eden di┼č tabipleri ve di┼č├žiler hasta kabul ettikleri mahal ile muayene saatlerini bildiren ilanlar tertibine mezun olup di─čer suretlerle reklam ve saire yapmalar─▒ memnudur.

 

Madde 41 ÔÇô (De─či┼čik: 23/1/2008-5728/26 md.)

 

Ki┼čisel ├ž─▒kar amac─▒ olmasa bile diplomas─▒z olarak di┼č hekimli─či mesle─čine ili┼čkin herhangi bir muayene veya m├╝dahale yapan, di┼č hekimli─či klinik hizmetleri ile ilgili i┼čyeri a├žanlar─▒n meslek icralar─▒ durdurulur. Bu kimseler hakk─▒nda ├╝├ž y─▒ldan be┼č y─▒la kadar hapis ve bin g├╝ne kadar adl├« para cezas─▒na h├╝kmolunur.

 

Madde 42 ÔÇô (De─či┼čik: 23/1/2008-5728/27 md.)

 

Bu Kanunun ahkam─▒na tevfikan icray─▒ sanata salahiyeti olmayan veya her ne suretle olursa olsun icray─▒ sanattan memnu bulunan bir tabip veya di┼č tabibi veyahut di┼č├ži, di┼č├žilik sanat─▒n─▒ icra ederse be┼čy├╝z T├╝rk Liras─▒ndan be┼čbin T├╝rk Liras─▒na kadar idar├« para cezas─▒ verilir.

 

Madde 43 ÔÇô Bir di┼č tabibi veya di┼č├žinin m├╝taaddit yerlerde muayenehane a├žarak icray─▒ sanat etmesi memnudur.

 

Madde 44 ÔÇô (De─či┼čik: 23/1/2008-5728/28 md.)

 

29 uncu maddede hududu g├Âsterilen icray─▒ sanat salahiyetini tecav├╝z eden veya 33, 35, 36, 37, 39 ve 40 ─▒nc─▒ maddeler ahkam─▒na riayet etmeyen di┼č tabipleri veya di┼č├žilere y├╝z T├╝rk Liras─▒ndan bin T├╝rk Liras─▒na kadar idar├« para cezas─▒ verilir.

 

Madde 45 ÔÇô (De─či┼čik: 23/1/2008-5728/29 md.) (1)

 

Di┼č hekimli─či mesle─činin icras─▒ i├žin; T├╝rk Ceza Kanununun 53 ├╝nc├╝ maddesinde belirtilen s├╝reler ge├žmi┼č olsa bile; kasten i┼členen bir su├žtan dolay─▒ be┼č y─▒l veya daha fazla s├╝reyle ya da devletin g├╝venli─čine kar┼č─▒ su├žlar, Anayasal d├╝zene ve bu d├╝zenin i┼čleyi┼čine kar┼č─▒ su├žlar, milli savunmaya kar┼č─▒ su├žlar, devlet s─▒rlar─▒na kar┼č─▒ su├žlar ve casusluk, kamunun sa─čl─▒─č─▒na kar┼č─▒ su├žlar, zimmet, irtik├óp, r├╝┼čvet, h─▒rs─▒zl─▒k, doland─▒r─▒c─▒l─▒k, sahtecilik, g├╝veni k├Ât├╝ye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kar─▒┼čt─▒rma, edimin ifas─▒na fesat kar─▒┼čt─▒rma, su├žtan kaynaklanan malvarl─▒─č─▒ de─čerlerini aklama veya ka├žak├ž─▒l─▒k su├žlar─▒ndan hapis cezas─▒na mahk├╗m olmamak gerekir.

 

─░cray─▒ sanata mani ve gayri kabili ┼čifa bir maraz─▒ akli ile malul oldu─ču bilmuayene tebeyy├╝n eden di┼č tabibi ve di┼č├žiler, Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒n─▒n teklifi ve Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒ Y├╝ksek Disiplin Kurulu karar─▒yla icray─▒ sanattan menolunur ve diploma veya ruhsatnameleri geri al─▒n─▒r.

 

Madde 46 ÔÇô Di┼č tabipleri ve di┼č├žilerin muayenehanelerinde ├žal─▒┼čan ve di┼č├žilik etmek salahiyeti olm─▒yan e┼čhas─▒n hastalara tedavi tatbik etmesi ve sair suretlerle m├╝dahale yapmas─▒ memnudur. Muayenehanelerinde bu gibi salahiyetsiz kimselerin di┼č├žilik sanat─▒n─▒ icra etmesine m├╝saade eyliyen di┼č tabipleri ve di┼č├žiler hakk─▒nda “44” ├╝nc├╝ madde ahkam─▒ tatbik edilir.

 

 

├ť├ç├ťNC├ť FASIL

 

Ebeler

 

 

Madde 47 ÔÇô T├╝rkiye dahilinde ebelik sanat─▒n─▒ icra i├žin T├╝rk olmak ve T─▒p Fak├╝ltesi Kabile Mektebinden veya S─▒hhiye ve Muaveneti ─░├žtimaiye Vekaleti taraf─▒ndan k├╝┼čat ve idare edilen ebe mekteplerinden bir ┼čahadetname sahibi bulunmak ve bu ┼čahadetname mezk├╝r Vekalet├že tasdik ve tescil edilmi┼č olmak laz─▒md─▒r.

 

Madde 48 ÔÇô ┼×ahadetnameli ebe bulunmayan yerlerde iht─▒sas vesikas─▒na malik fenni velade m├╝tehass─▒slar─▒n─▒n m├╝stahdem bulundu─ču bir hastanede ├╝├ž ay m├╝ddetle ameliyat g├Ârerek ebelik vesikas─▒ alan ve bu vesikalar─▒n─▒ S─▒hhiye ve Muaveneti ─░├žtimaiye Vekaletine tasdik ettiren ebelerin et─▒bbay─▒ resmiyenin nezaretleri alt─▒nda icray─▒ sanat etmelerine m├╝saade olunur. Ameliyat g├Ârd├╝kleri m├╝ddet├že bunlar─▒n ibate ve ia┼čeleri hastane idarelerince temin olunur.

 

Bu maddenin birinci f─▒kras─▒nda yer alan ÔÇťÔÇŽ milli savunmaya kar┼č─▒ su├žlar, devlet s─▒rlar─▒na kar┼č─▒ su├žlar ve casusluk, kamunun sa─čl─▒─č─▒na kar┼č─▒ su├žlar, ÔÇŽ ÔÇŁ b├Âl├╝m├╝, Anayasa MahkemesiÔÇÖnin 25/2/2010 tarihli ve E.: 2008/17, K.: 2010/44 say─▒l─▒ Karar─▒ ile iptal edilmi┼č olup, Karar─▒n Resmi GazeteÔÇÖde yay─▒mland─▒─č─▒ 1/12/2010 tarihinden bir y─▒l sonra y├╝r├╝rl├╝─če girmesi h├╝k├╝m alt─▒na al─▒nm─▒┼čt─▒r.

 

Madde 49 ÔÇô ─░cray─▒ sanat eden ┼čahadetnameli ebeler adedi ihtiyaca kafi olan mahallerde “48” inci maddede g├Âsterilen ebeler icray─▒ sanat edemezler. ─░htiyaca kafi ┼čahadetnameli ebe bulunm─▒yan yerlerde ruhsatl─▒ ebelerin icray─▒ sanatta devam etmelerine mahalli s─▒hhiye m├╝d├╝rlerinin g├Âsterecekleri l├╝zum ├╝zerine S─▒hhiye ve Muaveneti ─░├žtimaiye Vekaletince m├╝saade olunur.

 

Madde 50 ÔÇô Bir mahalde icray─▒ sanat etmek istiyen ebeler azami bir hafta zarf─▒nda isim ve h├╝viyetlerini, ┼čahadetname, vesika tarih ve numaras─▒n─▒ ve icray─▒ sanat edecekleri mevkii m├╝beyyin bir ihbarnameyi bulundu─ču mahallin en b├╝y├╝k s─▒hhiye memuruna verme─če ve ikametgah─▒n tebdili veya di─čer bir mahalle nakli halinde de en az yirmi d├Ârt saat evvel nakli keyfiyeti ihbar etme─če mecburdur.

 

Madde 51 ÔÇô Ebeler gebelerin muayenesiyle bunlar─▒n h─▒fz─▒ss─▒hhatlerine m├╝taallik tedabirin ifas─▒na ve do─čumun teshiline ve bu esnada yap─▒lacak basit manevralar─▒n ve ├žocuk i├žin laz─▒m gelen ilk tedbirlerin ifas─▒na salahiyettar iseler de her nevi alet ve saire tatbik etmeleri memnu ve sureti avar─▒z─▒ velade vekayiinde behemahal bir tabip davetine mecburdurlar. Her ebe S─▒hhiye ve Muaveneti ─░├žtimaiye Vekaletince tayin olunacak levaz─▒m ve edviyeyi do─čum vekayiinde beraberinde bulunduracakt─▒r. Ebeler ├ži├žek a┼č─▒s─▒ tatbik edebilirler.

 

Madde 52 ÔÇô Ebelerin re├žete yazmalar─▒ memnudur. ─░cray─▒ sanatlar─▒ i├žin laz─▒m gelen ve re├žete ile al─▒nmas─▒ mecburi olan mevadd─▒ resmi et─▒bban─▒n re├žetesiyle eczanelerden tedarik ederler. Et─▒bbay─▒ resmiye bu yolda vak─▒ olan m├╝racaatlar─▒ s├╝rat ve suhuletle ifaya mecburdurlar.

 

Madde 53 ÔÇô Ecnebi memleketlerinde ve mahalli h├╝k├╝metlerince musaddak ebe mekteplerinde tahsil g├Ârerek ┼čahadetname alm─▒┼č olan T├╝rk ebelerin alelusul h├╝viyetleri tesbit ve ┼čahadetnameleri S─▒hhiye ve Muaveneti ─░├žtimaiye Vekaletince tasdik ve tescil edildikten sonra icray─▒ sanatlar─▒na m├╝saade olunur.

 

Madde 54 ÔÇô (De─či┼čik: 23/1/2008-5728/30 md.)

Diploma veya belgesi olmad─▒─č─▒ h├ólde ebeli─či sanat ittihaz edenlere, fiilleri su├ž olu┼čturmad─▒─č─▒ takdirde, ikiy├╝zelli T├╝rk Liras─▒ idar├« para cezas─▒ verilir.

 

Madde 55 ÔÇô (De─či┼čik: 23/1/2008-5728/31 md.)

Bu Kanunun 47, 49, 50 ve 53 ├╝nc├╝ maddelerindeki ┼čeraiti ifa etmemi┼č olan veya muvakkaten menedilmi┼č olduklar─▒ h├ólde icray─▒ sanat eden ebelere y├╝z T├╝rk Liras─▒ idar├« para cezas─▒ verilir.

 

Madde 56 ÔÇô (De─či┼čik: 23/1/2008-5728/32 md.)

51 inci maddede zikredilen icrayı sanat hududunu tecavüz eden veya 51 ve 52 nci maddeler ahkamına riayet etmeyen ebelere yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.

 

Madde 57 ÔÇô (De─či┼čik: 23/1/2008-5728/33 md.)

─░cray─▒ sanata mani ve gayrikabili ┼čifa bir maraz─▒ akli ile maluliyeti bilmuayene anla┼č─▒lan ebeler, Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒n─▒n teklifi ve Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒ Y├╝ksek Disiplin Kurulu karar─▒yla icray─▒ sanattan menolunur ve ┼čahadetname veya vesikas─▒ geri al─▒n─▒r.

 

D├ľRD├ťNC├ť FASIL

 

S├╝nnet├žiler

 

Madde 58 ÔÇô Tabiplerden ve S─▒hhiye ve Muaveneti ─░├žtimaiye Vekaleti taraf─▒ndan k├╝┼čat ve idare edilen k├╝├ž├╝k s─▒hhiye memur mekteplerinden mezun k├╝├ž├╝k s─▒hhiye memurlar─▒ndan veya i┼čbu mekteplere muadil tedrisat yapan mekteplerden mezun olup ┼čahadetnameleri S─▒hhiye ve Muaveneti ─░├žtimaiye Vekaletince tasdik ve tescil edilenlerden ba┼čka hi├ž kimse m├╝saadesiz s├╝nnet├žilik edemez. Ancak laakal on seneden beri bu i┼čle i┼čtigal etti─čini resmi vesikalarla ispat eden ve ehliyet ve liyakati bilimtihan tebeyy├╝n eyliyen kimselerin kemafissab─▒k icray─▒ sanatlar─▒na m├╝saade ve ellerine S─▒hhiye ve Muaveneti ─░├žtimaiye Vekaletince bir ruhsatname verilir.

 

Madde 59 ÔÇô On seneden az bir m├╝ddetten beri s├╝nnet├žilik eden veya on seneden ziyade bir zamandan beri bu i┼čle i┼čtigal etti─čini vesaik ile ispat edemiyen kimselerin m├╝tehass─▒s bir operat├Âr├╝n bulundu─ču bir hastanede iki ay m├╝ddetle ameliyat g├Ârd├╝kten sonra bilimtihan ehliyeti tebeyy├╝n etti─či takdirde yedlerine S─▒hhiye ve Muaveneti ─░├žtimaiye Vekaletince bir ruhsatname verilir.

Ameliyat g├Ârd├╝kleri m├╝ddet zarf─▒nda bu gibilerin ibate ve ia┼čeleri hastane idarelerince temin olunur.

 

Madde 60 ÔÇô Bir mahalde s├╝nnet├žilik etmek ├╝zere yerle┼čmek istiyen kimse bir hafta zarf─▒nda isim ve h├╝viyetini ve vesaik─▒ lazimesini havi bir ihbarnameyi mahallin en b├╝y├╝k s─▒hhiye memuruna verme─če ve ba┼čka bir yere nakil vukuunda keyfiyeti nakli ihbar etme─če mecburdur.

 

Madde 61 ÔÇô (De─či┼čik: 23/1/2008-5728/34 md.)

Ruhsats─▒z ve izinsiz s├╝nnet├žilik edenler alt─▒ aydan iki y─▒la kadar hapis cezas─▒ ile cezaland─▒r─▒l─▒r.

 

Madde 62 ÔÇô (De─či┼čik: 23/1/2008-5728/35 md.)

60 ─▒nc─▒ madde h├╝km├╝ne riayet etmeyen s├╝nnet├žilere y├╝z T├╝rk Liras─▒ idar├« para cezas─▒ verilir.

 

 

BE┼×─░NC─░ FASIL

 

Hastabak─▒c─▒ hem┼čireler

 

Madde 63 ÔÇô S─▒hhiye ve Muaveneti ─░├žtimaiye Vekaletince musaddak hastabak─▒c─▒ mekteplerinden mezun veya resmi hastanelerden verilmi┼č vesikalar─▒ haiz bulunm─▒yan ve T├╝rk olm─▒yan kad─▒nlar hastabak─▒c─▒l─▒k sanat─▒n─▒ ifa edemezler.Bu vesikalar muteber olmak i├žin S─▒hhiye ve Muaveneti ─░├žtimaiye Vekaletince tasdik ve tescil edilmi┼č olmak laz─▒md─▒r.

Madde 64 ÔÇô (M├╝lga: 25/2/1954 – 6283/13 md.)

 

Madde 65 ÔÇô Bir mahalde icray─▒ sanat etmek istiyen hastabak─▒c─▒lar isim ve h├╝viyetleri ve vesikalar─▒n─▒ havi bir ihbarnameyi en ├žok bir hafta zarf─▒nda mahallin en b├╝y├╝k s─▒hhiye memuruna verme─če ve ikametgah tebedd├╝l├╝ veya ba┼čka bir yere nakil vukuu halinde yirmi d├Ârt saat evvel keyfiyeti nakli ihbara mecburdur.

 

Madde 66 ÔÇô Hastabak─▒c─▒lar─▒n mesleki haysiyet ve menfaatlerini vikaye ve mesleki teav├╝n├╝ temin etmek ├╝zere ┼čahsiyeti h├╝kmiyeyi haiz bir veya m├╝taaddit yurt te┼čkil etmeleri caiz olup bu yurtlar S─▒hhiye ve Muaveneti ─░├žtimaiye Vekaletinin nezaret ve murakabesi alt─▒nda ve olbaptaki talimatnamelere tevfikan tesis olunurlar.

 

Madde 67 ÔÇô (De─či┼čik: 23/1/2008-5728/36 md.)

Salahiyeti olmad─▒─č─▒ h├ólde hastabak─▒c─▒l─▒k eden ve bu unvan─▒ tak─▒nanlara y├╝z T├╝rk Liras─▒ idar├« para cezas─▒ verilir.

 

Madde 68 ÔÇô (De─či┼čik: 23/1/2008-5728/37 md.)

64 ├╝nc├╝ maddede g├Âsterilen icray─▒ sanat hududunu tecav├╝z eden veya 65 inci madde h├╝km├╝ne riayet etmeyen hastabak─▒c─▒lara y├╝z T├╝rk Liras─▒ idar├« para cezas─▒ verilir.

 

 

ALTINCI FASIL

 

Ahkam─▒ umumiye

 

Madde 69 ÔÇô Tabipler, di┼č tabipleri, di┼č├žiler ve ebeler bu kanunda tasrih edilmiyen ve sair kavanin ve nizamat ile kendilerine tevdi edilmi┼č olan bilc├╝mle vezaifin ifasiyle m├╝kelleftirler.

 

Madde 70 ÔÇô (De─či┼čik: 23/1/2008-5728/38 md.)

 

Tabipler, di┼č tabipleri ve di┼č├žiler yapacaklar─▒ her nevi ameliye i├žin hastan─▒n, hasta k├╝├ž├╝k veya taht─▒ hacirde ise veli veya vasisinin evvelemirde muvafakat─▒n─▒ al─▒rlar. B├╝y├╝k ameliyei cerrahiyeler i├žin bu muvafakatin tahriri olmas─▒ laz─▒md─▒r. (Veli veya vasisi olmad─▒─č─▒ veya bulunmad─▒─č─▒ veya ├╝zerinde ameliye yap─▒lacak ┼čah─▒s ifadeye muktedir olmad─▒─č─▒ takdirde muvafakat ┼čart de─čildir.) Hilaf─▒nda hareket edenlere ikiy├╝zelli T├╝rk Liras─▒ idar├« para cezas─▒ verilir.

 

Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir.

 

Madde 71 ÔÇô Tabipler, di┼č tabipleri, di┼č├žiler ve ebeler hastalar aras─▒nda ├╝creti m├╝davattan dolay─▒ vak─▒ olacak ihtilafat─▒n mercii bu ihtilafa mevzu te┼čkil eden mebla─č miktar─▒ ne olursa olsun sulh mahkemeleridir. Yaln─▒z iki sene m├╝rurunda bu hak zail olur.

 

Madde 72 ÔÇô ─░cray─▒ sanat eden tabipler, di┼č tabipleri, di┼č├žiler ve ebeler numunesi ve├žhile S─▒hhiye ve Muaveneti ─░├žtimaiye Vekaleti taraf─▒ndan tertip ve mahalli s─▒hhiye memurlar─▒nca musaddak, hastalar─▒n isim ve h├╝viyetlerini kayda mahsus bir protokol defteri tutma─ča mecburdurlar. Bu defterlerin kuyudu ├╝cretten m├╝tevellit davalarda Sahibi lehine delil ittihaz olunabilir. ┼×u kadar ki m├╝stenidi iddia olan kayd─▒n hilaf─▒ vesaik veya delaili muteberei saire ile ispat edilebilir.

 

Madde 73 ÔÇô (De─či┼čik: 23/1/2008-5728/39 md.)

Protokol defterlerinde tahrifat yapan ve mugayiri hakikat malumat derceyledi─či sabit olan tabipler, di┼č tabipleri, di┼č├žiler ve ebeler T├╝rk Ceza Kanununun belgede sahtecilik su├žuna ili┼čkin h├╝k├╝mlerine g├Âre cezaland─▒r─▒l─▒r.

 

Madde 74 ÔÇô S─▒hhiye ve Muaveneti ─░┼čtimaiye Vekaletince l├╝zum g├Âr├╝lecek m─▒ntakalarda ├╝curat ihtilafat─▒nda mahkemelerce nazar─▒ dikkate al─▒nmak ├╝zere asgari ve azami ├╝creti m├╝davat tarifeleri tanzim edilebilir.

 

Bu menat─▒k et─▒bba odalar─▒ m─▒ntakalar─▒ hududiyle tahdit olunur.

 

Madde 75 ÔÇô (─░ptal: anayasa MahkemesiÔÇÖnin 3/6/2010 tarihli ve E.: 2009/69, K.:2010/79 say─▒l─▒ Karar─▒ ile. )

 

Madde 76 ÔÇô Vefat eden tabip, di┼č tabibi, eczac─▒, di┼č├ži, ebe, k├╝├ž├╝k s─▒hhiye memurlar─▒ ve hastabak─▒c─▒lar─▒ diploma veya ┼čahadetname veya ruhsatnameleri al─▒narak S─▒hhiye ve Muaveneti ─░├žtimaiye Vekaletince M├╝ntahak bir heyet huzurunda iptal edildikten sonra ailelerine iade olunur.

 

Madde 77 ÔÇô T├╝rkiye’de mevzuat─▒ kanununiyeye m├╝steniden hakk─▒ m├╝ktesepleri tan─▒nm─▒┼č olan ecnebi tabipler, di┼č tabipleri, di┼č├žiler ve ebeler sanatlar─▒n─▒ bu kanun ahkam─▒ dairesinde icra edebilirler.

 

Madde 78 ÔÇô Bu kanunun meriyeti tarihinden itibaren tababeti belediye icras─▒na dair olan 7 Rebi├╝lahir 1278 tarihli nizamname ve bu kanuna muhalif olan b├╝t├╝n ahkam m├╝lgad─▒r.

 

Madde 79 ÔÇô Bu kanunun tarihi meriyetinden ve nizamnamei mahsusun kabul ve tasdik─▒ndan sonra yap─▒lacak ilk odalarla divan─▒ haysiyetler intihabat─▒ S─▒hhiye ve Muaveneti ─░├žtimaiye Vekaletince tanzim ve idare olunur.

 

Madde 80 ÔÇô (M├╝lga: 23/1/2008-5728/578 md.)

 

Ek Madde 1 ÔÇô (20/5/1933 – 2182 say─▒l─▒ ek kanunun 1 inci maddesi h├╝km├╝olup, ek madde haline getirilmi┼čtir.)

Ankara N├╝mune Hastanesinde vazife g├Ârmek ve d─▒┼čar─▒da hekimlik etmemek ve hizmet m├╝ddetleri be┼č y─▒l─▒ ge├žmemek ┼čartiyle be┼č ecnebi m├╝tehass─▒s tabip getirilir.

 

Ek Madde 2 ÔÇô (11/12/1933-2351 say─▒l─▒ ek kanunun 1 inci maddesi h├╝km├╝ olup, ek madde olarak numaras─▒ tesels├╝l ettirilmistir.)

─░stanbul ├ťniversitesi T─▒p fak├╝ltesi ├╝├ž├╝nc├╝ dahili hastal─▒klar ve seririyat─▒nda ve birinci harici hastal─▒klar ve seririyat─▒nda, g├Âz hastal─▒klar─▒ ve seririyat─▒nda, kulak, bo─čaz, burun hastal─▒klar─▒ ve seririyat─▒nda, kad─▒n ve do─čum hastal─▒klar─▒ ve seririyat─▒nda ve radyoloji laboratuvar─▒nda ders vermek ve mensup olduklar─▒ hastanelerde hasta tedavi etmek ve poliklinik yapmak ve d─▒┼čar─▒da serbest doktorluk etmemek, hususi hastanelerde ├žal─▒┼čmamak ve hizmet m├╝ddetleri be┼č seneyi ge├žmemek ┼čartiyle alt─▒ ecnebi m├╝derris tabip getirilir.

 

Ek Madde 3 ÔÇô (25/12/1935 -2876 say─▒l─▒ ek kanunun 1 inci maddesi h├╝km├╝ olup, ek madde olarak numaras─▒ tesels├╝l ettirilmi┼čtir.)

Ankara N├╝mune Hastanesinde vazife g├Ârmek ve d─▒┼čarda hekimlik etmemek ve hizmet m├╝ddetleri be┼č y─▒l─▒ ge├žmemek ┼čartile daha ├╝├ž ecnebi m├╝tehass─▒s hekim getirilir.

 

Ek Madde 4 ÔÇô (Ek: 14.6.1989 – 3575/2 md.)

Di┼č protez teknisyenli─či, di┼č hekimi eliyle hastadan elde edilen ├Âl├ž├╝, model ve kay─▒tlar ├╝zerinde, meslek bilgisinin gerektirdi─či kurallara ba─čl─▒ kalarak ve di┼č hekiminin verece─či bilgilerle istekler dikkate al─▒narak, a─č─▒z protezleri, ├žene y├╝z protezleri, ortodontik ayg─▒tlar yapmak ve gerekti─činde yap─▒lm─▒┼č protezlerle ayg─▒tlar─▒ onarmak i┼člemleri ile s─▒n─▒rl─▒d─▒r.

 

Ek Madde 5 ÔÇô (Ek: 14.6.1989 – 3575/2 md.)

T├╝rkiye Cumhuriyeti dahilinde di┼č protez teknisyenli─či unvan─▒n─▒ ta┼č─▒mak ve mesle─čini icra edebilmek i├žin, Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒ b├╝nyesinde veya denetiminde a├ž─▒lan sa─čl─▒k meslek liseleri di┼č protez teknisyenli─či b├Âl├╝m├╝n├╝ bitirmek ve diploma almak yada hareketli protezler, sabit protezler, ├žene y├╝z protezleri, ortodonti ayg─▒tlar─▒ veya di┼č protez maddeleri ├╝retimi dallar─▒nda y├╝ksek e─čitim ve ├Â─čretim veren, Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒n─▒n sa─čl─▒k meslek liseleri di┼č protez teknisyenli─či b├Âl├╝m├╝ mezunlar─▒n─▒ ├Â─črenci olarak kabul eden ├╝niversitelerin, en az iki y─▒ll─▒k di┼č protez teknisyenli─či ile ilgili meslek y├╝ksekokullar─▒nda e─čitim g├Ârmek ve mezuniyet diplomas─▒ almak gerekir.

 

Ek Madde 6 ÔÇô (Ek: 14.6.1989 – 3575/2 md.)

├ľ─črenimlerini yurt d─▒┼č─▒nda di┼č protez teknisyenli─či ile ilgili devlet├že tan─▒nan bir okulda tamamlayarak T├╝rkiye’ye d├Ân├╝┼č yapanlar, denklikleri Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒nca onayland─▒─č─▒ takdirde, eksikleri varsa T├╝rkiye’deki di┼č protez teknisyenli─či okullar─▒nda eksik k─▒s─▒m ve s├╝releri ba┼čar─▒ ile tamamlad─▒ktan sonra onaylanmak suretiyle mesleklerini icra edebilirler ve di┼č protez teknisyeni unvan─▒n─▒ kullanabilirler.

 

Ek Madde 7 ÔÇô (Ek: 14.6.1989 – 3575/2 md.;De─či┼čik:2/6/2004-5181/2 md.)

Di┼č protez teknisyenleri; sahip olduklar─▒ diploma veya belgelerin hak kazand─▒rd─▒─č─▒ unvanlardan ba┼čkalar─▒n─▒ kullanamazlar, hastalarla do─črudan do─čruya meslek├« ili┼čkiye giremezler, laboratuvarlar─▒nda m├╝nhas─▒ran di┼č hekimli─či mesle─čini icra etmekte kullan─▒lan ara├ž ve gere├žleri bulunduramazlar, ek 4 ├╝nc├╝ maddenin belirledi─či s─▒n─▒rlar d─▒┼č─▒nda herhangi bir ├žal─▒┼čma yapamazlar, tavsiyede bulunamazlar.

 

(De─či┼čik ikinci f─▒kra: 23/1/2008-5728/40 md.) Yukar─▒daki f─▒kra h├╝km├╝ne ayk─▒r─▒ hareket eden di┼č protez teknisyenleri, 41 inci madde h├╝k├╝mlerine g├Âre cezaland─▒r─▒l─▒r.

 

Ek Madde 8 ÔÇô (Ek: 14/6/1989 – 3575/2 md.;De─či┼čik:23/1/2008-5728/41 md.)

Diplomas─▒ veya meslek belgesi olmaks─▒z─▒n di┼č protez teknisyenli─či mesle─čini icra edenler hakk─▒nda bir y─▒ldan ├╝├ž y─▒la kadar hapis ve bin g├╝ne kadar adl├« para cezas─▒na h├╝kmolunur.


Ek Madde 9 ÔÇô (Ek: 14/6/1989 – 3575/2 md.; M├╝lga: 23/1/2008-5728/578 md.)


Ek Madde 10 ÔÇô (Ek: 14.6.1989 – 3575/2 md.)

 

Di┼č protez teknisyenleri veya di┼č hekimleri, di┼č protez laboratuvar─▒ a├žmak istedikleri takdirde, mahallin en b├╝y├╝k m├╝lki amirine ba┼čvurmak ve bu makam─▒n belirtece─či ┼čartlara uymak zorundad─▒rlar. Di┼č protez laboratuvarlar─▒n─▒n sahip olmalar─▒ gereken ┼čartlar ile bulundurmalar─▒ gereken asgari ara├ž ve gere├žlerin say─▒lar─▒ ve nitelikleri, Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒nca yay─▒mlanacak bir y├Ânetmelikle belirtilir. Laboratuvarlar─▒n y├Ânetmelik ve kanuna uygun ├žal─▒┼č─▒p ├žal─▒┼čmad─▒klar─▒, il sa─čl─▒k m├╝d├╝rl├╝klerince denetlenir.


Ek Madde 11 ÔÇô (Ek: 2/6/2004-5181/4 md.)

Mill├« Savunma Bakanl─▒─č─▒ ile di─čer kanunlar kapsam─▒nda ├Ârg├╝n e─čitim veren meslek okullar─▒ haricinde, hi├žbir ki┼či veya kurum veyahut kurulu┼č taraf─▒ndan her ne ad alt─▒nda olursa olsun bu Kanunda usul ve esaslar─▒ belirlenmi┼č olan di┼č protez teknisyenli─či dal─▒nda e─čitim ve belge verilemez.

 

T├╝rk Sil├óhl─▒ Kuvvetleri b├╝nyesinde sa─čl─▒k s─▒n─▒f─▒ astsubay e─čitimi ald─▒ktan sonra asker├« e─čitim hastanelerinde di┼č protez teknisyenli─či e─čitimi g├Âren sa─čl─▒k astsubaylar─▒n─▒n kurs belgeleri, Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒ taraf─▒ndan onaylan─▒r ve bunlar, ├Âzel kanun h├╝k├╝mleri sakl─▒ olmak kayd─▒yla bu Kanunda di┼č protez teknisyenlerine tan─▒nan hak ve yetkilere sahip olurlar.

 

Ek Madde 12 ÔÇô (Ek: 21/1/2010-5947/8 md.)

Kamu sa─čl─▒k kurum ve kurulu┼člar─▒nda ├žal─▒┼čan tabipler, di┼č tabipleri ve t─▒pta uzmanl─▒k mevzuat─▒na g├Âre uzman olanlar, t─▒bbi k├Ât├╝ uygulama nedeniyle kendilerinden talep edilebilecek zararlar ile kurumlar─▒nca kendilerine yap─▒lacak r├╝culara kar┼č─▒ sigorta yapt─▒rmak zorundad─▒r. Bu sigorta priminin yar─▒s─▒ kendileri taraf─▒ndan, di─čer yar─▒s─▒ d├Âner sermayesi bulunan kurumlarda d├Âner sermayeden, d├Âner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum b├╝t├želerinden ├Âdenir.

 

├ľzel sa─čl─▒k kurum ve kurulu┼člar─▒nda ├žal─▒┼čan veya mesleklerini serbest olarak icra eden tabip, di┼č tabibi ve t─▒pta uzmanl─▒k mevzuat─▒na g├Âre uzman olanlar, t─▒bbi k├Ât├╝ uygulama sebebi ile ki┼čilere verebilecekleri zararlar ile bu sebeple kendilerine yap─▒lacak r├╝cular─▒ kar┼č─▒lamak ├╝zere mesleki mal├« sorumluluk sigortas─▒ yapt─▒rmak zorundad─▒r.

Zorunlu mesleki mal├« sorumluluk sigortas─▒, mesleklerini serbest olarak icra edenlerin kendileri, ├Âzel sa─čl─▒k kurum ve kurulu┼člar─▒nda ├žal─▒┼čanlar i├žin ilgili ├Âzel sa─čl─▒k kurum ve kurulu┼člar─▒ taraf─▒ndan yapt─▒r─▒l─▒r.

 

├ľzel sa─čl─▒k kurum ve kurulu┼člar─▒nda ├žal─▒┼čanlar─▒n sigorta primlerinin yar─▒s─▒ kendileri taraf─▒ndan, yar─▒s─▒ istihdam edenlerce ├Âdenir. ─░stihdam edenlerce ilgili sa─čl─▒k ├žal─▒┼čan─▒ i├žin ├Âdenen sigorta primi, hi├žbir isim alt─▒nda ve hi├žbir ┼čekilde ├žal─▒┼čan─▒n maa┼č ve sair mal├« haklar─▒ndan kesilemez, buna ili┼čkin h├╝k├╝m ihtiva eden s├Âzle┼čme yap─▒lamaz.

 

Zorunlu sigortalara ili┼čkin teminat tutarlar─▒ ile uygulama usul ve esaslar─▒ Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒n─▒n g├Âr├╝┼č├╝ al─▒narak Hazine M├╝ste┼čarl─▒─č─▒nca belirlenir.

 

Bu maddedeki zorunlu sigortalar─▒ yapt─▒rmayanlara, m├╝lki idare amirince sigortas─▒ yapt─▒r─▒lmayan her ki┼či i├žin be┼čbin T├╝rk Liras─▒ idari para cezas─▒ verilir.

 

Ek Madde 13 ÔÇô (Ek: 6/4/2011-6225/9 md.)

 

a) Klinik psikolog; psikoloji veya psikolojik dan─▒┼čma ve rehberlik lisans e─čitimi ├╝zerine klinik ortamlarda gerekli pratik uygulamalar─▒ i├žeren klinik psikoloji y├╝ksek lisans─▒ veya di─čer lisans e─čitimleri ├╝zerine psikoloji veya klinik psikoloji y├╝ksek lisans─▒na ilaveten klinik psikoloji doktoras─▒ yapan sa─čl─▒k meslek mensubudur.

 

Klinik psikolog, nesnel ve yans─▒tmal─▒ ├Âl├ž├╝m ara├žlar─▒, g├Âzlem ve g├Âr├╝┼čme teknikleri kullanarak psikolojik de─čerlendirme ile uluslararas─▒ te┼čhis ve s─▒n─▒flama sistemlerinde hastal─▒k olarak tan─▒mlanmayan ve Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒n─▒n da uygun buldu─ču durumlarda psikoterapi i┼člemleri yapar. Hastal─▒k durumlar─▒nda ise ancak ilgili uzman tabibin te┼čhisine ve tedavi i├žin y├Ânlendirmesine ba─čl─▒ olarak psikoterapi uygulamalar─▒n─▒ ger├žekle┼čtirir.

 

Psikoloji lisans e─čitimi ├╝zerine ilgili mevzuat─▒na g├Âre Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒nca uygun g├Âr├╝len psikolojinin t─▒bbi uygulamalar─▒yla ilgili sertifikal─▒ e─čitim alm─▒┼č ve yeterlili─čini belgelemi┼č psikologlar sertifika alanlar─▒ndaki t─▒bbi uygulamalarda g├Ârev alabilirler.

 

Uzman tabibin te┼čhis ve y├Ânlendirmesiyle ya da ba─č─▒ms─▒z olarak yap─▒labilecek mesleki uygulamalar, bu bentteki prensipler ├žer├ževesinde Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒nca ├ž─▒kar─▒lacak y├Ânetmelikle belirlenir.

b) Fizyoterapist; fizyoterapi alan─▒nda lisans e─čitimi veren fak├╝lte veya y├╝ksekokullardan mezun sa─čl─▒k meslek mensubudur.

 

Fizyoterapist, hastal─▒k durumlar─▒ d─▒┼č─▒nda, ki┼čilerin fiziksel aktivitelerini d├╝zenlemek ve hareket kabiliyetlerini artt─▒rmak i├žin mesle─čiyle ilgili ├Âl├ž├╝m ve testleri yaparak kan─▒ta dayal─▒ koruyucu ve geli┼čtirici protokolleri belirler, planlar ve uygular. Hastal─▒k durumlar─▒nda ise fiziksel t─▒p ve rehabilitasyon uzman─▒ tabibin veya uzmanl─▒k e─čitimleri s─▒ras─▒nda fiziksel t─▒p ve rehabilitasyon rotasyonu yapm─▒┼č veya uzmanl─▒k sonras─▒nda ilgili dal─▒n rotasyon s├╝resi kadar fiziksel t─▒p ve rehabilitasyon e─čitimi alm─▒┼č uzman tabiplerin kendi uzmanl─▒k alanlar─▒ ile ilgili te┼čhisine ve tedavi i├žin y├Ânlendirmesine ba─čl─▒ olarak hastalar─▒n hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluklar─▒n─▒n ortadan kald─▒r─▒lmas─▒ veya iyile┼čtirilmesi amac─▒yla gerekli uygulamalar─▒ yapar. Hastalar─▒n tedavisi y├Ân├╝nden rehabilitasyon ekibinin di─čer ├╝yeleri ile i┼čbirli─či i├žinde ├žal─▒┼č─▒r ve tedavinin gidi┼či hakk─▒nda ilgili uzman tabibe bilgi verir.

 

c) Odyolog; odyoloji alan─▒nda lisans e─čitimi veren fak├╝lte veya y├╝ksekokullardan mezun veya di─čer lisans e─čitimleri ├╝zerine odyoloji y├╝ksek lisans─▒ veya doktoras─▒ yapan, sa─čl─▒kl─▒ bireylerde i┼čitme ve denge kontrolleri ile i┼čitme bozukluklar─▒n─▒n ├Ânlenmesi i├žin ├žal─▒┼čmalar yapan ve ilgili uzman tabibin te┼čhis veya tedavi i├žin y├Ânlendirmesine ba─čl─▒ olarak i┼čitme, denge bozukluklar─▒n─▒ tespit eden, rehabilite eden ve bu ama├žlarla kullan─▒lan cihazlar─▒ belirleyen sa─čl─▒k meslek mensubudur.

 

├ž) Diyetisyen; beslenme ve diyetetik alan─▒nda lisans e─čitimi veren fak├╝lte veya y├╝ksekokullardan mezun; sa─čl─▒kl─▒ bireyler i├žin sa─čl─▒kl─▒ beslenme programlar─▒ belirleyen, hastalar i├žin tabibin y├Ânlendirmesi ├╝zerine gerekli beslenme programlar─▒n─▒ d├╝zenleyen, toplu beslenme yerlerinde beslenme programlar─▒ haz─▒rlayan ve besin g├╝venli─čini sa─člayan sa─čl─▒k meslek mensubudur.

 

d) Dil ve konu┼čma terapisti; dil ve konu┼čma terapisi alan─▒nda lisans e─čitimi veren fak├╝lte veya y├╝ksekokullardan mezun veya di─čer lisans e─čitimleri ├╝zerine dil ve konu┼čma terapisi alan─▒nda y├╝ksek lisans veya doktora yapan, bireylerin ses, konu┼čma ve dil bozukluklar─▒n─▒n ├Ânlenmesi i├žin ├žal─▒┼čmalar yapan ve ilgili uzman tabip taraf─▒ndan te┼čhisi konulmu┼č yutkunma, dil ve konu┼čma bozukluklar─▒n─▒n rehabilitasyonunu sa─člayan sa─čl─▒k meslek mensubudur.

 

e) Podolog; meslek y├╝ksekokullar─▒n─▒n podoloji program─▒ndan mezun; bireylerin ayak sa─čl─▒─č─▒n─▒n korunmas─▒ ve bak─▒m─▒na y├Ânelik hizmet veren ve ilgili uzman tabibin te┼čhisine ve tedavi i├žin y├Ânlendirmesine ba─čl─▒ olarak hastalar─▒n ayak tedavisini yapan sa─čl─▒k teknikeridir.

 

f) Sa─čl─▒k fizik├žisi; fizik, fizik m├╝hendisli─či veya n├╝kleer enerji m├╝hendisli─či e─čitimi ├╝zerine radyoterapi fizi─či, diagnostik radyoloji fizi─či veya n├╝kleer t─▒p fizi─či dallar─▒n─▒n birinde y├╝ksek lisans mezunu; ilgili uzman─▒n─▒n g├Âzetiminde ve tedavi i├žin y├Ânlendirmesine ba─čl─▒ olarak; radyasyon ile yap─▒lan te┼čhis, g├Âr├╝nt├╝leme ve tedavi s─▒ras─▒nda ve sonras─▒nda, gerekti─činde radyo izotop maddeleri ve iyonize ─▒┼č─▒n kaynaklar─▒n─▒n kullan─▒m─▒ndan, uygulanmas─▒ndan, korunmas─▒ndan ve ar─▒t─▒lmas─▒ndan sorumlu sa─čl─▒k meslek mensubudur.

 

g) Anestezi teknisyeni/teknikeri; sa─čl─▒k meslek liselerinin ve meslek y├╝ksekokullar─▒n─▒n anestezi programlar─▒ndan mezun; anesteziyoloji ve reanimasyon uzman─▒ tabibin sorumlulu─čunda ve y├Ânlendirmesi do─črultusunda anestezi i┼člemlerinin g├╝venli bir ┼čekilde ba┼člat─▒lmas─▒, s├╝rd├╝r├╝lmesi ve sonland─▒r─▒lmas─▒ i├žin gerekenleri yapan sa─čl─▒k teknisyeni/teknikeridir.

 

─č) T─▒bbi laboratuvar ve patoloji teknikeri; meslek y├╝ksekokullar─▒n─▒n t─▒bbi laboratuvar ve patoloji laboratuvar teknikleri programlar─▒ndan mezun; bireyin sa─čl─▒k durumu veya ├Âl├╝m sebebi hakk─▒nda bilgi edinmek amac─▒yla t─▒bbi analiz ├Âncesi haz─▒rl─▒klar─▒ yapan, laboratuvar ara├ž ve gere├žlerini kullanarak numunelerin t─▒bbi testlerini ve kan merkezi ├žal─▒┼čmalar─▒n─▒ yapan sa─čl─▒k teknikeridir.

T─▒bbi laboratuvar teknisyeni; sa─čl─▒k meslek liselerinin t─▒bbi laboratuvar program─▒ndan mezun; t─▒bbi analiz ├Âncesi haz─▒rl─▒klar─▒ yapan, laboratuvar ara├ž ve gere├žlerini kullanarak numunelerin t─▒bbi testlerini ve kan merkezi ├žal─▒┼čmalar─▒n─▒ yapan sa─čl─▒k teknisyenidir.

 

h) T─▒bbi g├Âr├╝nt├╝leme teknisyeni/teknikeri; sa─čl─▒k meslek liselerinin ve meslek y├╝ksekokullar─▒n─▒n t─▒bbi g├Âr├╝nt├╝leme programlar─▒ndan mezun; t─▒bbi g├Âr├╝nt├╝leme y├Ântemleri ile g├Âr├╝nt├╝ elde eden ve kullan─▒ma haz─▒r hale getiren sa─čl─▒k teknisyeni/teknikeridir.

 

─▒) A─č─▒z ve di┼č sa─čl─▒─č─▒ teknikeri; meslek y├╝ksekokullar─▒n─▒n a─č─▒z ve di┼č sa─čl─▒─č─▒ program─▒ndan mezun; hasta muayenesinde di┼č tabibine yard─▒mc─▒ olan, tedavi malzemelerinin haz─▒rlanmas─▒ ve kullan─▒ma haz─▒r halde tutulmas─▒n─▒ sa─člayan sa─čl─▒k teknikeridir.

 

i) Di┼č protez teknikeri; meslek y├╝ksekokullar─▒n─▒n di┼č protez program─▒ndan mezun; di┼č tabibi taraf─▒ndan al─▒nan ├Âl├ž├╝ ├╝zerine, ├žene ve y├╝z protezlerini, ortodontik cihazlar─▒ yapan ve onaran sa─čl─▒k teknikeridir.

 

j) T─▒bbi protez ve ortez teknisyeni/teknikeri; sa─čl─▒k meslek liselerinin ve meslek y├╝ksekokullar─▒n─▒n t─▒bbi protez ve ortez programlar─▒ndan mezun; kaybedilen organlar─▒n i┼člevlerini k─▒smen de olsa yerine getirecek yapay organlar ile desteklenmesi, korunmas─▒ ve d├╝zeltilmesi gereken v├╝cut k─▒s─▒mlar─▒na uygulanacak yard─▒mc─▒ cihazlar─▒ ve aletleri tasarlayan, kullan─▒ma haz─▒r hale getiren, onar─▒m─▒n─▒ yapan ve uzman tabip denetiminde hastaya uygulayan sa─čl─▒k teknisyeni/teknikeridir.

 

k) Ameliyathane teknikeri; meslek y├╝ksekokullar─▒n─▒n ameliyathane hizmetleri program─▒ndan mezun; ameliyathanede kullan─▒lan alet ve malzemenin ameliyata haz─▒r hale getirilmesine, cerrahi ekibe malzeme sa─članmas─▒ ve ameliyathane ortam─▒n─▒n ameliyat─▒n ├Âzelli─čine g├Âre uygun hale getirilmesine y├Ânelik i┼č ve i┼člemleri yapan ve uygulama a├ž─▒s─▒ndan destek veren sa─čl─▒k teknikeridir.

 

l) Adli t─▒p teknikeri; meslek y├╝ksekokullar─▒n─▒n adli t─▒p program─▒ndan mezun; ki┼čilerin adl├« muayenesinde, insan bedeninden ├Ârnek al─▒nmas─▒nda, otopside ve adli raporlar─▒n yaz─▒lmas─▒nda tabibe yard─▒mc─▒ olan sa─čl─▒k teknikeridir.

 

m) Odyometri teknikeri; meslek y├╝ksekokullar─▒n─▒n odyometri program─▒ndan mezun; endikasyonu belirlenmi┼č hastalara ilgili ekipman─▒ kullanarak gerekli testleri uygulayan sa─čl─▒k teknikeridir.

 

n) Diyaliz teknikeri; meslek y├╝ksekokullar─▒n─▒n diyaliz program─▒ndan mezun; tabibin y├Ânlendirmesine g├Âre hastaya diyaliz uygulamalar─▒n─▒ yapan sa─čl─▒k teknikeridir.

 

o) Fizyoterapi teknikeri; meslek y├╝ksekokullar─▒n─▒n fizyoterapi program─▒ndan mezun; fiziksel t─▒p ve rehabilitasyon uzman─▒ veya fizyoterapist g├Âzetiminde, fizik tedavi ve egzersiz uygulamalar─▒na yard─▒mc─▒ olan sa─čl─▒k teknikeridir.

 

├Â) Perf├╝zyonist; perf├╝zyon alan─▒nda lisans e─čitimi veren fak├╝lte veya y├╝ksekokullardan mezun veya di─čer lisans e─čitimleri ├╝zerine perf├╝zyon alan─▒nda y├╝ksek lisans yapan; kalp ve/veya b├╝y├╝k damarlarda yap─▒lacak m├╝dahalelerde ilgili uzman tabipler g├Âzetiminde kalp akci─čer makinesini kullanarak beden d─▒┼č─▒ kan dola┼č─▒m─▒n─▒ y├Âneten sa─čl─▒k meslek mensubudur.

 

p) Radyoterapi teknikeri; meslek y├╝ksekokullar─▒n─▒n radyoterapi program─▒ndan mezun; tabibin haz─▒rlad─▒─č─▒ ─▒┼č─▒n tedavi program─▒n─▒ hastaya uygulayan sa─čl─▒k teknikeridir.

 

r) Eczane teknikeri; meslek y├╝ksekokullar─▒n─▒n eczane hizmetleri program─▒ndan mezun; re├žetedeki ila├žlar─▒ eczac─▒ g├Âzetiminde haz─▒rlayan ve eczac─▒l─▒k faaliyetlerine yard─▒m eden sa─čl─▒k teknikeridir.

 

s) ─░┼č ve u─čra┼č─▒ terapisti (Ergoterapist); i┼č ve u─čra┼č─▒ terapisi alan─▒nda lisans e─čitimi veren fak├╝lte veya y├╝ksekokullardan mezun, sa─čl─▒kl─▒ ki┼čilerde mesle─či ile ilgili ├Âl├ž├╝m ve testleri yaparak, mesle─či ile ilgili koruyucu ve geli┼čtirici programlar─▒ planlayan ve uygulayan; hasta ki┼čiler i├žin uzman tabibin te┼čhisine ba─čl─▒ olarak bireylerin g├╝nl├╝k ya┼čam, i┼č ve ├╝retkenlik, bo┼č zaman aktivitelerine kat─▒l─▒m─▒n─▒ art─▒rmak, sa─čl─▒k durumlar─▒n─▒ iyile┼čtirmek, ├Âz├╝rl├╝l├╝─č├╝ ├Ânlemek ve ├ževreyi d├╝zenleyerek kat─▒l─▒m─▒ art─▒rmak i├žin gerekli i┼č ve u─čra┼č─▒ terapisi y├Ântemlerini uygulayan sa─čl─▒k meslek mensubudur.

 

┼č) ─░┼č ve u─čra┼č─▒ teknikeri (Ergoterapi teknikeri); meslek y├╝ksekokullar─▒n─▒n i┼č ve u─čra┼č─▒ terapisi b├Âl├╝mlerinden mezun, uzman tabibin tedavi plan─▒na ba─čl─▒ olarak, uzman tabip veya i┼č ve u─čra┼č─▒ terapisti g├Âzetiminde i┼č ve u─čra┼č─▒ terapisi program─▒n─▒ uygulayan sa─čl─▒k teknikeridir.

 

t) Elektron├Ârofizyoloji teknikeri; meslek y├╝ksekokullar─▒n─▒n elektron├Ârofizyoloji b├Âl├╝m├╝nden mezun, elektron├Ârofizyolojik y├Ântemlerin kullan─▒lmas─▒nda ilgili uzman tabibe yard─▒m eden ve tabibin g├Âzetiminde ├žal─▒┼čan sa─čl─▒k teknikeridir.

 

u) Mamografi teknikeri; meslek y├╝ksekokullar─▒n─▒n mamografi teknikerli─či b├Âl├╝m├╝nden mezun; mamogramlar─▒n kanser a├ž─▒s─▒ndan pozitif ve negatif y├Ânden incelemesini yaparak radyoloji uzman─▒n─▒n karar vermesi i├žin de─čerlendirmesine haz─▒r hale getiren, gerekti─činde mamografi ├žekimlerini yapan sa─čl─▒k teknikeridir.

 

Tabipler ve di┼č tabipleri d─▒┼č─▒ndaki sa─čl─▒k meslek mensuplar─▒ hastal─▒klarla ilgili do─črudan te┼čhiste bulunarak tedavi planlayamaz ve re├žete yazamaz. Sa─čl─▒k meslek mensuplar─▒n─▒n i┼č ve g├Ârev ayr─▒nt─▒lar─▒ ile sa─čl─▒k hizmetlerinde ├žal─▒┼čan di─čer meslek mensuplar─▒n─▒n sa─čl─▒k hizmetlerinde ├žal─▒┼čma ┼čartlar─▒, i┼č ve g├Ârev tan─▒mlar─▒; sertifikal─▒ e─čitime ili┼čkin us├╗l ve esaslar Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒nca ├ž─▒kar─▒lacak y├Ânetmelikle d├╝zenlenir.

 

Tabiplerce veya tabiplerin y├Ânlendirmesiyle ilgili sa─čl─▒k meslek mensubu taraf─▒ndan uygulanmak ┼čart─▒yla insan sa─čl─▒─č─▒na y├Ânelik geleneksel/tamamlay─▒c─▒ tedavi y├Ântemlerinin alanlar─▒, tan─▒mlar─▒, ┼čartlar─▒ ve uygulama usul ve esaslar─▒ Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒nca ├ž─▒kar─▒lacak y├Ânetmelikle d├╝zenlenir.

 

Diplomas─▒ veya meslek belgesi olmadan bu maddede tan─▒mlanan meslek mensuplar─▒n─▒n yetkisinde olan bir i┼či yapan veya bu unvan─▒ tak─▒nanlar bir y─▒ldan ├╝├ž y─▒la kadar hapis ve ikiy├╝z g├╝nden be┼čy├╝z g├╝ne kadar adli para cezas─▒ ile cezaland─▒r─▒l─▒r.

 

Ek Madde 14 ÔÇô (Ek: 6/4/2011-6225/10 md.)

T─▒pta uzmanl─▒k ana dallar─▒ ile e─čitim s├╝releri EKÔÇô1 say─▒l─▒ ├žizelgede; di┼č tabipli─činde uzmanl─▒k ana dallar─▒ ile e─čitim s├╝releri EKÔÇô2 say─▒l─▒ ├žizelgede; t─▒pta uzmanl─▒k yan dallar─▒, ba─čl─▒ ana dallar─▒ ve e─čitim s├╝releri de EKÔÇô3 say─▒l─▒ ├žizelgede belirtilmi┼čtir. Bu ├žizelgelerde belirtilen e─čitim s├╝releri, Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒nca, T─▒pta Uzmanl─▒k Kurulunun karar─▒ ├╝zerine ├╝├žte bir oran─▒na kadar artt─▒r─▒labilir.

T─▒pta ve di┼č tabipli─činde ana uzmanl─▒k dal─▒ e─čitimlerine, merkezi olarak yap─▒lacak t─▒pta ve di┼č tabipli─činde uzmanl─▒k s─▒navlar─▒ ile girilir. Yan dal uzmanl─▒k e─čitimlerine ve EK-1 say─▒l─▒ ├žizelgenin 3 ├╝nc├╝ s├╝tununda belirtilen uzmanlar─▒n ikinci uzmanl─▒k e─čitimlerine giri┼čleri merkezi olarak yap─▒lacak yan dal uzmanl─▒k s─▒nav─▒ ile olur.

 

Uzmanl─▒k dallar─▒n─▒n e─čitim m├╝fredatlar─▒ ve bu m├╝fredatlara g├Âre uzmanl─▒k dallar─▒n─▒n temel uygulama alanlar─▒ ile g├Ârev ve yetkilerinin ├žer├ževesi T─▒pta Uzmanl─▒k Kurulunca belirlenir.

 

Ge├žici Madde 1 ÔÇô (Ek: 14.6.1989 – 3575/3 md.)

Bu kanunun y├╝r├╝rl├╝─če girdi─či tarihte ├╝niversitelerin ├Ânlisans di┼č protez teknikerli─či okullar─▒ mezunlar─▒ di┼č protez teknisyeni unvan─▒na sahip olurlar ve sa─čl─▒k meslek liseleri di┼č protez teknisyenli─či b├Âl├╝m├╝n├╝n devam─▒ olan meslek y├╝ksek okullar─▒na bir y─▒ll─▒k h─▒zland─▒r─▒lm─▒┼č e─čitim i├žin s─▒navs─▒z girme hakk─▒n─▒ kazan─▒rlar.

 

Bu Kanunun y├╝r├╝rl├╝─če girdi─či tarihte ├╝niversitelerin ├Ân lisans di┼č protez teknikerli─či okullar─▒nda ├Â─črenci olanlar da mezun olduklar─▒ tarihte di┼č protez teknisyenli─či unvan─▒na sahip olurlar ve sa─čl─▒k meslek liseleri di┼č protez teknisyenli─či b├Âl├╝m├╝n├╝n devam─▒ olan meslek y├╝ksek okullar─▒na bir y─▒ll─▒k h─▒zland─▒r─▒lm─▒┼č e─čitim i├žin s─▒navs─▒z girme hakk─▒n─▒ kazan─▒rlar.

 

H─▒zland─▒r─▒lm─▒┼č e─čitimler i├žin ├Âzel program yap─▒lm─▒┼č e─čitim d├Ânemlerinin ilgili y├╝ksekokullarca ilan─▒ndan sonra ilk d├Âneme ba┼čvurmam─▒┼č olanlar h─▒zland─▒r─▒lm─▒┼č e─čitim haklar─▒n─▒ kaybetmekle beraber bu d├Ânemin ba┼člang─▒c─▒ndan itibaren iki y─▒l s├╝re ile bu y├╝ksekokullara s─▒navs─▒z girme haklar─▒ sakl─▒ kal─▒r.

 

(1) Bu maddede yer alan ├žizelgelerle ilgili olarak Kanunun sonuna bak─▒n─▒z.

 

Ge├žici Madde 2 ÔÇô (Ek: 14.6.1989 – 3575/3 md.)

Bu Kanunun y├╝r├╝rl├╝k tarihinden ├Ânce sa─čl─▒k meslek liseleri mezunlar─▒ olup, Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒n─▒n di┼č protez teknisyenli─či kurslar─▒ndan mezun olanlar veya dengi okullardan birinin mezunu olup Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒n─▒n 12 ayl─▒k di┼č protez teknisyenli─či kurslar─▒ndan mezun olanlar, bu Kanunun yay─▒m─▒ tarihinden itibaren di┼č protez teknisyenli─či unvan─▒na sahip olurlar ve kendilerine Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒nca kanunun yay─▒m─▒ tarihinden itibaren en ge├ž ├╝├ž ay i├žinde belgeleri verilir. Ayr─▒ca di┼č protez teknisyeni olarak en az ├╝├ž y─▒l meslek icra ettikten sonra ve bu ├╝├ž y─▒l─▒n bitiminden itibaren en ge├ž iki y─▒l i├žinde ba┼čvurmalar─▒ ┼čart─▒ ile di┼č protez teknisyenli─či ile ilgili meslek y├╝ksek okullar─▒na ├Ân kay─▒t ve yeterlik s─▒nav─▒ ile girme hakk─▒n─▒ kazan─▒rlar.

 

Ge├žici Madde 3 ÔÇô (Ek:14.6.1989-3575/3 md.)

Bu Kanunun yay─▒m─▒ tarihine kadar mezuniyet belgesine sahip olmadan mesleklerini icra etmekte olan di┼č teknisyenleri, bu Kanunun yay─▒mland─▒─č─▒ tarihte en az iki y─▒ldan beri bu mesle─či y├╝r├╝tt├╝─č├╝n├╝ Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒na verecekleri BA─× – KUR, SSK, vergi kayd─▒ gibi resmi belgelerle kan─▒tlamak, Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒nca haz─▒rlanacak bir y├Ânetmelikle; s─▒nav komisyonu, yerleri ve ┼čekli belirtilmi┼č olan ehliyet s─▒navlar─▒na, bu Kanunun yay─▒m─▒ tarihinden itibaren en ge├ž iki y─▒l i├žinde ba┼čvurmak ve ba┼čar─▒ kazanmak ┼čart─▒ ile di┼č protez teknisyeni unvan─▒n─▒ kazan─▒rlar ve Bakanl─▒k├ža d├╝zenlenecek meslek belgelerini al─▒rlar.

 

Yukar─▒da belirtilen s─▒navlara kat─▒lacak ilgililer s─▒navlar─▒n gerektirdi─či giderleri kendileri kar┼č─▒larlar.

 

─░ki y─▒l i├žinde girecekleri en ├žok 4 s─▒navda ba┼čar─▒l─▒ olamayanlar ile s─▒nav i├žin ba┼čvurmayanlar, iki y─▒ll─▒k s├╝renin bitiminden sonra mesleklerini icra edemezler.

 

Ge├žici Madde 4 – (Ek:2/6/2004-5181/5 md.)

3308 say─▒l─▒ Meslek├« E─čitim Kanununa g├Âre di┼č protezcili─či meslek dal─▒nda;

a) Milli E─čitim Bakanl─▒─č─▒nca verilmi┼č ustal─▒k belgeleri,

b) Ustal─▒k belgesi almak i├žin do─črudan ustal─▒k s─▒nav─▒na girme hakk─▒n─▒ elde edenler ile ustal─▒k e─čitimi kurslar─▒na devam etmekte olanlardan, girecekleri ustal─▒k s─▒nav─▒ sonunda ba┼čar─▒l─▒ olarak ustal─▒k belgesi alanlar─▒n belgeleri,

c) 3308 say─▒l─▒ Kanunun ge├žici 9 uncu maddesi uyar─▒nca, Milli E─čitim Bakanl─▒─č─▒nca verilecek ustal─▒k belgeleri,

 

Ba┼čkaca bir i┼čleme gerek kalmaks─▒z─▒n iptal edilmi┼č say─▒larak Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒nca bu belgelerin yerine di┼č protez teknisyenli─či meslek belgesi verilir.

 

Bu maddenin birinci f─▒kras─▒n─▒n (a) bendinde belirtilenlerin, bu Kanunun y├╝r├╝rl├╝─če girmesinden itibaren; (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin ise ustal─▒k belgelerinin tanzimi tarihinden itibaren bir y─▒l i├žerisinde, di┼č protez teknisyenli─či meslek belgesi almak amac─▒yla Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒na m├╝racaat etmemeleri halinde, di┼č protez teknisyeni unvan─▒n─▒ kullanamaz ve bu mesle─či icra edemezler.

 

Ge├žici Madde 5 ÔÇô (Ek:2/6/2004-5181/5 md.)

3308 say─▒l─▒ Meslek├« E─čitim Kanununa g├Âre di┼č protezcili─či meslek dal─▒nda;

a) Kalfal─▒k belgesi sahibi olanlar─▒n bu Kanunun y├╝r├╝rl├╝─če girmesinden itibaren en ge├ž bir y─▒l i├žerisinde,

b) ├ç─▒rakl─▒k e─čitimini tamamlayanlar ile bu e─čitime devam edenler ise, ├ž─▒rakl─▒k e─čitimini tamamlamalar─▒n─▒ m├╝teakiben en ge├ž alt─▒ ay i├žerisinde gerekli bilgi ve belgelerle birlikte,M├╝racaat etmeleri ve ge├žici 6 nc─▒ maddede ├Âng├Âr├╝len y├Ânetmelik h├╝k├╝mleri uyar─▒nca Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒nca d├╝zenlenecek teori ve uygulama e─čitimini ba┼čar─▒yla tamamlamalar─▒ kayd─▒yla a├ž─▒lacak ehliyet s─▒nav─▒nda ba┼čar─▒l─▒ olmalar─▒ halinde, kendilerine di┼č protez teknisyenli─či meslek belgesi verilir.

 

Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒nca d├╝zenlenecek e─čitimler sonunda, iki y─▒l i├žerisinde girecekleri en ├žok ├╝├ž s─▒navda ba┼čar─▒l─▒ olamayanlar ile s─▒nav i├žin m├╝racaat etmeyenler, iki y─▒ll─▒k s├╝renin bitiminden sonra mesleklerini icra edemezler ve di┼č protezcili─či ile ilgili herhangi bir unvan─▒ kullanamazlar.

 

Yukar─▒da belirtilen e─čitimlere ve s─▒navlara kat─▒lacak ilgililer, bunlar─▒n gerektirdi─či giderleri kendileri kar┼č─▒larlar.

 

Ge├žici Madde 6 ÔÇô (Ek: 2/6/2004-5181/5 md.)

Ge├žici 5 inci maddede belirtilen kalfal─▒k belgesine sahip olanlar ile ├ž─▒rakl─▒k e─čitimini tamamlayanlara ve ├ž─▒rakl─▒k e─čitimine devam edenlere, Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒nca di┼č protez teknisyenli─či meslek belgesi verilebilmesi amac─▒yla d├╝zenlenecek teori ve uygulama e─čitimlerinin s├╝releri ve yerleri, e─čitimlerin sonunda yap─▒lacak ehliyet s─▒navlar─▒n─▒n yerleri, s─▒nav komisyonunun te┼čkili, e─čitimlere ve s─▒navlara m├╝racaat edilmesi konular─▒ ve bunlar─▒n giderlerinin nas─▒l kar┼č─▒lanaca─č─▒ ile ilgili sair esaslar, bu Kanunun yay─▒m─▒ tarihinden itibaren en ge├ž ├╝├ž ay i├žerisinde Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒ ile Milli E─čitim Bakanl─▒─č─▒nca haz─▒rlanacak bir y├Ânetmelik ile belirlenir.

 

Ge├žici Madde 7 ÔÇô (Ek: 6/4/2011-6225/11 md.)

Bu maddenin yay─▒m─▒ tarihi itibar─▒yla, sa─čl─▒k kurulu┼člar─▒nda psikolojinin sertifikal─▒ t─▒bbi uygulamalar─▒nda Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒nca belirlenen s├╝relerde ├žal─▒┼čt─▒─č─▒n─▒ ve yeterli tecr├╝beyi kazand─▒─č─▒n─▒ belgeleyen psikologlara, Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒nca yap─▒lacak s─▒navlarda ba┼čar─▒l─▒ olmak kayd─▒yla ├žal─▒┼čt─▒─č─▒ ve tecr├╝be kazand─▒─č─▒ t─▒bbi uygulamalarda g├Ârev alma yetkisi verilir. Bu yetkinin verilmesine ili┼čkin usul ve esaslar Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒nca belirlenir.

 

Bu maddenin y├╝r├╝rl├╝─če girdi─či tarihte kalp akci─čer makinesini kullanarak beden d─▒┼č─▒ kan dola┼č─▒m─▒ i┼člemini en az bir y─▒ldan beri y├╝r├╝tmekte olup en az lise seviyesinde e─čitimi bulunanlardan, usul ve esaslar─▒ Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒nca belirlenen e─čitimleri alan ve a├ž─▒lacak s─▒navlarda ba┼čar─▒l─▒ olanlar perf├╝zyonist yetkisiyle ├žal─▒┼čabilir.

 

3308 say─▒l─▒ Mesleki E─čitim Kanunu ├žer├ževesinde eczanede ├žal─▒┼čan destek personeli e─čitimini tamamlam─▒┼č olanlar eczane teknikeri yetkisiyle ├žal─▒┼čabilir.

 

Bu maddenin y├╝r├╝rl├╝─če girdi─či tarihte a─č─▒z ve di┼č teknikerli─čine ili┼čkin i┼č ve i┼člemleri en az bir y─▒ldan beri y├╝r├╝tmekte olup en az lise seviyesinde e─čitimi bulunanlardan, usul ve esaslar─▒ Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒nca belirlenen e─čitimleri alan ve a├ž─▒lacak s─▒navlarda ba┼čar─▒l─▒ olanlar a─č─▒z ve di┼č sa─čl─▒─č─▒ teknikeri yetkisiyle ├žal─▒┼čabilir.

 

Bu maddenin yay─▒m─▒ tarihi itibar─▒yla elde edilmi┼č olan meslek unvanlar─▒ ve ilgili alanlarda mesleki e─čitimlerine ba┼člam─▒┼č olanlar─▒n haklar─▒ sakl─▒d─▒r. Bunlar─▒n g├Ârev, yetki ve sorumluluklar─▒ Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒nca ├ž─▒kar─▒lacak y├Ânetmelikle belirlenir.

 

Bu Kanunun ek 13 ├╝nc├╝ maddesinde ve bu maddede ├Âng├Âr├╝len y├Ânetmelikler bir y─▒l i├žerisinde y├╝r├╝rl├╝─če konulur. Bu y├Ânetmelikler y├╝r├╝rl├╝─če girinceye kadar, mevcut ikincil d├╝zenlemelerin bu Kanuna ayk─▒r─▒ olmayan h├╝k├╝mlerinin uygulanmas─▒na devam edilir.

 

Bu Kanunun ek 13 ├╝nc├╝ maddesi ile tan─▒mlanan sa─čl─▒k teknisyeni ve sa─čl─▒k teknikeri mesleklerinden herhangi birine ait i┼č ve i┼člemleri, bu maddenin y├╝r├╝rl├╝─če girdi─či tarihten ├Ânce ilgili mevzuat─▒na g├Âre gerekli e─čitimleri alarak y├╝r├╝tmekte olanlar─▒n bu haklar─▒ sakl─▒d─▒r.

 

Bu madde gere─čince Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒nca yap─▒lacak e─čitimler ve s─▒navlar bir y─▒l i├žerisinde yap─▒l─▒r ve bu s├╝re i├žerisinde ilgililer ├žal─▒┼čmalar─▒na devam edebilir.

 

Ge├žici Madde 8 ÔÇô (Ek: 6/4/2011-6225/12 md.)

Bu Kanunun ek 14 ├╝nc├╝ maddesinin y├╝r├╝rl├╝─če girmesinden ├Ânce ilgili mevzuat─▒na uygun olarak uzmanl─▒k e─čitimi yapm─▒┼č, e─čitime ba┼člam─▒┼č veya bir uzmanl─▒k e─čitimi kontenjan─▒na yerle┼čmi┼č olanlar─▒n haklar─▒ sakl─▒d─▒r.

 

A─č─▒z, Y├╝z ve ├çene Cerrahisi ana dal─▒nda, bu maddenin y├╝r├╝rl├╝─če girdi─či tarihten ├Ânce yurt i├žinde veya yurt d─▒┼č─▒nda en az d├Ârt y─▒l─▒ e─čitim kurumlar─▒nda olmak ├╝zere alt─▒ y─▒l s├╝reyle ara┼čt─▒rma, uygulama ve inceleme yapm─▒┼č bulunanlar, yapt─▒klar─▒ ara┼čt─▒rma, uygulama ve incelemeler ile ald─▒klar─▒ e─čitimlere ait belgelerini ve bu alanda yurt i├ži ve yurt d─▒┼č─▒nda yay─▒mlanm─▒┼č bilimsel yay─▒nlar─▒n─▒ ibraz ederek, bu maddenin y├╝r├╝rl├╝─če girdi─či tarihten itibaren ├╝├ž ay i├žerisinde uzmanl─▒k belgesi almak i├žin Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒na ba┼čvurabilir. T─▒pta Uzmanl─▒k Kurulu, ba┼čvuru s├╝resinin bitiminden itibaren bir y─▒l i├žerisinde ba┼čvurular─▒ de─čerlendirir. ├çal─▒┼čmalar─▒ yeterli g├Âr├╝lenlerin uzmanl─▒k belgeleri, Bakanl─▒k├ža d├╝zenlenir ve tescil edilir.

 

Bu maddenin y├╝r├╝rl├╝─če girdi─či tarihten ├Ânce bu Kanunla di┼č tabipli─činde uzmanl─▒k dal─▒ olarak belirlenen alanlardan birinde doktora e─čitimi yapm─▒┼č olanlar ile bu alanlarda doktora e─čitimine ba┼člam─▒┼č olanlardan e─čitimlerini ba┼čar─▒ ile bitirenlere uzmanl─▒k belgesi verilir.

 

Bu maddenin y├╝r├╝rl├╝─če girdi─či tarihten ├Ânce;

 

a) G├Â─č├╝s Hastal─▒klar─▒ ana dal─▒na ba─čl─▒ Alerji Hastal─▒klar─▒ yan dal─▒nda uzmanl─▒k e─čitimi yapmakta olanlar, e─čitimlerine ─░mm├╝noloji ve Alerji Hastal─▒klar─▒ ad─▒ alt─▒nda devam ederler.

b) Deri ve Z├╝hrevi Hastal─▒klar─▒, Enfeksiyon Hastal─▒klar─▒ ve Klinik Mikrobiyoloji ve G├Â─č├╝s Hastal─▒klar─▒ ana dallar─▒na ba─čl─▒ Alerjik Hastal─▒klar, Alerjik G├Â─č├╝s Hastal─▒klar─▒ ya da Alerji Hastal─▒klar─▒ ad─▒yla uzmanl─▒k belgesi alm─▒┼č olanlar─▒n, bu maddenin y├╝r├╝rl├╝─če girdi─či tarihten itibaren ├╝├ž ay i├žerisinde ─░mm├╝noloji ve Alerji Hastal─▒klar─▒ alan─▒nda yapt─▒klar─▒ ara┼čt─▒rma, uygulama ve incelemelere ait belgelerini ibraz ederek ba┼čvurmalar─▒ ve T─▒pta Uzmanl─▒k Kurulu taraf─▒ndan uygun bulunmas─▒ halinde uzmanl─▒k belgeleri ─░mm├╝noloji ve Alerji Hastal─▒klar─▒ olarak de─či┼čtirilir.

c) Enfeksiyon Hastal─▒klar─▒ ad─▒yla uzmanl─▒k belgesi alanlar─▒n bu maddenin y├╝r├╝rl├╝─če girdi─či tarihten itibaren ├╝├ž ay i├žerisinde ba┼čvurmalar─▒ halinde uzmanl─▒k belgeleri Enfeksiyon Hastal─▒klar─▒ ve Klinik Mikrobiyoloji olarak de─či┼čtirilir. Halen bu alanda uzmanl─▒k e─čitimlerine devam edenlerin e─čitimlerini ba┼čar─▒yla bitirmeleri halinde belgeleri Enfeksiyon Hastal─▒klar─▒ ve Klinik Mikrobiyoloji ad─▒yla tescil edilir.

├ž) ├çocuk Hematolojisi ya da ├çocuk Onkolojisi ad─▒yla uzmanl─▒k belgesi alm─▒┼č olanlar─▒n bu iki alanda yapt─▒klar─▒ ara┼čt─▒rma, uygulama ve incelemelere ait belgelerini ibraz ederek, bu maddenin y├╝r├╝rl├╝─če girdi─či tarihten itibaren ├╝├ž ay i├žerisinde ba┼čvurmalar─▒ ve T─▒pta Uzmanl─▒k Kurulu taraf─▒ndan uygun bulunmas─▒ halinde uzmanl─▒k belgeleri ├çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi olarak de─či┼čtirilir. ├çocuk Hematolojisi ya da ├çocuk Onkolojisi yan dallar─▒nda uzmanl─▒k e─čitimi yapmakta olanlar e─čitimlerine ├çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi ad─▒ alt─▒nda devam ederler.

d) ├çocuk Alerjisi ya da ├çocuk ─░mm├╝nolojisi ad─▒yla uzmanl─▒k belgesi alm─▒┼č olanlar─▒n bu iki alanda yapt─▒klar─▒ ara┼čt─▒rma, uygulama ve incelemelere ait belgelerini ibraz ederek, bu maddenin y├╝r├╝rl├╝─če girdi─či tarihten itibaren ├╝├ž ay i├žerisinde ba┼čvurmalar─▒ ve T─▒pta Uzmanl─▒k Kurulu taraf─▒ndan uygun bulunmas─▒ halinde uzmanl─▒k belgeleri ├çocuk ─░mm├╝nolojisi ve Alerji Hastal─▒klar─▒ olarak de─či┼čtirilir. ├çocuk Alerjisi ya da ├çocuk ─░mm├╝nolojisi yan dallar─▒nda uzmanl─▒k e─čitimi yapmakta olanlar e─čitimlerine ├çocuk ─░mm├╝nolojisi ve Alerji Hastal─▒klar─▒ ad─▒ alt─▒nda devam ederler.

e) Geli┼čimsel Pediatri, Cerrahi Onkoloji, Yo─čun Bak─▒m, ─░┼č ve Meslek Hastal─▒klar─▒, ├çocuk Metabolizma Hastal─▒klar─▒ ve El Cerrahisi yan dallar─▒nda, ba─čl─▒ ana dallarda uzman olduktan sonra o yan dal alan─▒nda yurt i├žinde veya yurt d─▒┼č─▒nda be┼č y─▒l s├╝reyle ara┼čt─▒rma, uygulama ve inceleme yapm─▒┼č bulunanlar, yapt─▒klar─▒ ara┼čt─▒rma, uygulama ve incelemeler ile ald─▒klar─▒ e─čitimlere ait belgelerini ve bu alanda yurt i├ži ve yurt d─▒┼č─▒nda yay─▒mlanm─▒┼č bilimsel yay─▒nlar─▒n─▒ ibraz ederek, bu maddenin y├╝r├╝rl├╝─če girdi─či tarihten itibaren ├╝├ž ay i├žerisinde uzmanl─▒k belgesi almak i├žin Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒na ba┼čvurabilir. T─▒pta Uzmanl─▒k Kurulu, ba┼čvuru s├╝resinin bitiminden itibaren bir y─▒l i├žerisinde ba┼čvurular─▒ de─čerlendirir. ├çal─▒┼čmalar─▒ yeterli g├Âr├╝lenlerin uzmanl─▒k belgeleri, Bakanl─▒k├ža d├╝zenlenir ve tescil edilir.

 

 

Madde 81 ÔÇô Bu kanun ne┼čri tarihinden itibaren mer’idir.

 

Madde 82 ÔÇô Bu kanun h├╝k├╝mlerinin icras─▒na S─▒hhiye ve Muaveneti ─░├žtimaiye, Adliye ve Maarif Vekilleri memurdur.

 

 

EKÔÇô1

T─▒pta Uzmanl─▒k Ana Dallar─▒ ve E─čitim S├╝relerine Dair ├çizelge

 

Ana Dallar

E─čitim S├╝releri

 

1- Acil T─▒p

4 y─▒l

─░├ž Hastal─▒klar─▒ uzmanlar─▒ i├žin 2 y─▒l

Genel Cerrahi uzmanlar─▒ i├žin 2 y─▒l

2- Adli T─▒p

4 y─▒l

Patoloji uzmanlar─▒ i├žin 2 y─▒l

3- A─č─▒z, Y├╝z ve ├çene

5 y─▒l

Kulak-Burun-Bo─čaz Hastal─▒klar─▒ uzmanlar─▒ i├žin 2 y─▒l Plastik, Rekonstr├╝ktif ve Estetik Cerrahi uzmanlar─▒ i├žin 2 y─▒l

4- Aile Hekimli─či

3 y─▒l

 

5- Anatomi

3 y─▒l

 

6- Anesteziyoloji ve Reanimasyon

4 y─▒l

 

7- Askeri Sa─čl─▒k Hizmetleri *

3 y─▒l

 

8- Beyin ve Sinir Cerrahisi

5 y─▒l

 

9- Çocuk Cerrahisi

5 y─▒l

 

10- ├çocuk Sa─čl─▒─č─▒ ve Hastal─▒klar─▒

4 y─▒l

 

11- ├çocuk ve Ergen Ruh Sa─čl─▒─č─▒ ve
Hastal─▒klar─▒

4 y─▒l

Ruh Sa─čl─▒─č─▒ ve Hastal─▒klar─▒ uzmanlar─▒ i├žin 2 y─▒l

12- Deri ve Z├╝hrevi Hastal─▒klar─▒

4 y─▒l

 

13- Enfeksiyon Hastal─▒klar─▒ ve Klinik
Mikrobiyoloji

5 y─▒l

T─▒bbi Mikrobiyoloji uzman─▒ tabibler i├žin 3 y─▒l

14- Fiziksel T─▒p ve Rehabilitasyon

4 y─▒l

 

15- Fizyoloji

3 y─▒l

 

16- Genel Cerrahi

5 y─▒l

 

17- G├Â─č├╝s Cerrahisi

5 y─▒l

Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlar─▒ i├žin 2 y─▒l
Genel Cerrahi uzmanlar─▒ i├žin 3 y─▒l

18- G├Â─č├╝s Hastal─▒klar─▒

4 y─▒l

─░├ž Hastal─▒klar─▒ uzmanlar─▒ i├žin 2 y─▒l

19- G├Âz Hastal─▒klar─▒

4 y─▒l

 

20- Halk Sa─čl─▒─č─▒

4 y─▒l

 

21- Hava ve Uzay Hekimli─či

3 y─▒l

 

22- Histoloji ve Embriyoloji

3 y─▒l

 

23- ─░├ž Hastal─▒klar─▒

4 y─▒l

 

24- Kad─▒n Hastal─▒klar─▒ ve Do─čum

4 y─▒l

 

 

(1) Bu ├žizelge 6/4/2011 tarihli ve 6225 say─▒l─▒ Kanunun 10 uncu maddesinin h├╝km├╝d├╝r.

25-Kalp ve Damar Cerrahisi

5 y─▒l

G├Â─č├╝s Cerrahisi uzmanlar─▒ i├žin 3 y─▒l

Genel Cerrahi uzmanlar─▒ i├žin 3 y─▒l

26- Kardiyoloji

4 y─▒l

─░├ž Hastal─▒klar─▒ uzmanlar─▒ i├žin 2 y─▒l

27- Kulak Burun Bo─čaz Hastal─▒klar─▒

4 y─▒l

 

28- N├Âroloji

4 y─▒l

 

29- N├╝kleer T─▒p

4 y─▒l

 

30- Ortopedi ve Travmatoloji

5 y─▒l

 

31- Plastik, Rekonstr├╝ktif ve
Estetik Cerrahi

5 y─▒l

Genel Cerrahi uzmanlar─▒ i├žin 3 y─▒l

32- Radyasyon Onkolojisi

4 y─▒l

 

33- Radyoloji

4 y─▒l

 

34- Ruh Sa─čl─▒─č─▒ ve Hastal─▒klar─▒

4 y─▒l

 

35- Spor Hekimli─či

4 y─▒l

Fiziksel T─▒p ve Rehabilitasyon uzmanlar─▒ i├žin 2 y─▒l Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlar─▒ i├žin 2 y─▒l

36- Sualt─▒ Hekimli─či Hiperbarik T─▒p

3 y─▒l

 

37- T─▒bbi Biyokimya

4 y─▒l

 

38- T─▒bbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji

3 y─▒l

 

39- T─▒bbi Farmakoloji

4 y─▒l

 

40- T─▒bbi Genetik

4 y─▒l

 

41- T─▒bbi Mikrobiyoloji

4 y─▒l

Enfeksiyon Hastal─▒klar─▒ ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlar─▒ i├žin 2 y─▒l

42- T─▒bbi Patoloji

4 y─▒l

 

43- ├ťroloji

5 y─▒l

 

 

*Askeri Sa─čl─▒k Hizmetleri alan─▒ndaki ana dal uzmanl─▒─č─▒ e─čitimi G├╝lhane Askeri T─▒p Akademisinde yap─▒l─▒r ve T├╝rk Silahl─▒ Kuvvetlerinde ge├žerli olur.

 

EKÔÇô2
Di┼č Hekimli─činde Uzmanl─▒k Ana Dallar─▒ ve E─čitim S├╝relerine Dair ├çizelge

 

Ana Dallar

E─čitim S├╝releri

1- A─č─▒z, Di┼č ve ├çene Cerrahisi

4 y─▒l

2- A─č─▒z, Di┼č ve ├çene Radyolojisi

3 y─▒l

3- ├çocuk Di┼č Hekimli─či

3 y─▒l

4- Endodonti

3 y─▒l

5- Ortodonti

4 y─▒l

6- Periodontoloji

3 y─▒l

7- Protetik Di┼č Tedavisi

3 y─▒l

8- Restoratif Di┼č Tedavisi

3 y─▒l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)Bu ├žizelge 6/4/2011 tarihli ve 6225 say─▒l─▒ Kanunun 10 uncu maddesinin h├╝km├╝d├╝r.

 

EKÔÇô3

T─▒pta Uzmanl─▒k Yan Dallar─▒, Ba─čl─▒ Ana Dallar─▒ ve E─čitim S├╝relerine Dair ├çizelge

 

Yan Dallar

Ba─čl─▒ Ana Dallar

E─čitim S├╝releri

1- Algoloji

Fiziksel T─▒p ve Rehabilitasyon

N├Âroloji Anesteziyoloji ve Reanimasyon

2 y─▒l

2 y─▒l

2 y─▒l

2- Askeri Psikiyatri *

Ruh Sa─čl─▒─č─▒ ve Hastal─▒klar─▒

2 y─▒l

3- Cerrahi Onkoloji

Genel Cerrahi

2 y─▒l

4- ├çevre Sa─čl─▒─č─▒

Halk Sa─čl─▒─č─▒

2 y─▒l

5- Çocuk Acil

├çocuk Sa─čl─▒─č─▒ ve Hastal─▒klar─▒

3 y─▒l

6- Çocuk Endokrinolojisi

├çocuk Sa─čl─▒─č─▒ ve Hastal─▒klar─▒

3 y─▒l

7- Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

├çocuk Sa─čl─▒─č─▒ ve Hastal─▒klar─▒

3 y─▒l

8- ÇocukGastroenterolojisi

├çocuk Sa─čl─▒─č─▒ ve Hastal─▒klar─▒

3 y─▒l

9- Çocuk Genetik Hastalıkları

├çocuk Sa─čl─▒─č─▒ ve Hastal─▒klar─▒

3 y─▒l

10- ├çocuk G├Â─č├╝s Hastal─▒klar─▒

├çocuk Sa─čl─▒─č─▒ ve Hastal─▒klar─▒

3 y─▒l

11- Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi

├çocuk Sa─čl─▒─č─▒ ve Hastal─▒klar─▒

3 y─▒l

12- Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları

├çocuk Sa─čl─▒─č─▒ ve Hastal─▒klar─▒

3 y─▒l

13- Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi

Kalp ve Damar Cerrahisi

2 y─▒l

14- Çocuk Kardiyolojisi

├çocuk Sa─čl─▒─č─▒ ve Hastal─▒klar─▒

3 y─▒l

15- Çocuk Metabolizma Hastalıkları

├çocuk Sa─čl─▒─č─▒ ve Hastal─▒klar─▒

3 y─▒l

16- Çocuk Nefrolojisi

├çocuk Sa─čl─▒─č─▒ ve Hastal─▒klar─▒

3 y─▒l

17- ├çocuk N├Ârolojisi

├çocuk Sa─čl─▒─č─▒ ve Hastal─▒klar─▒

3 y─▒l

18- Çocuk Radyolojisi

Radyoloji

2 y─▒l

19- Çocuk Romatolojisi

├çocuk Sa─čl─▒─č─▒ ve Hastal─▒klar─▒

3 y─▒l

20- ├çocuk ├ťrolojisi

├ťroloji ├çocuk Cerrahisi

3 y─▒l

3 y─▒l

 

(1) Bu ├žizelge 6/4/2011 tarihli ve 6225 say─▒l─▒ Kanunun 10 uncu maddesinin h├╝km├╝d├╝r.

 

21- ├çocuk Yo─čun Bak─▒m─▒

├çocuk Sa─čl─▒─č─▒ ve Hastal─▒klar─▒

3 y─▒l

22- El Cerrahisi

Genel Cerrahi

Plastik, Rekonstr├╝ktif ve Estetik Cerrahi

Ortopedi ve Travmatoloji

2 y─▒l

2 y─▒l

2 y─▒l

23- Endokrinoloji ve Metabolizma Hastal─▒klar─▒

─░├ž Hastal─▒klar─▒

3 y─▒l

24- Epidemiyoloji

Halk Sa─čl─▒─č─▒

Enfeksiyon Hastal─▒klar─▒ ve Klinik Mikrobiyoloji

2 y─▒l

2 y─▒l

25- Gastroenteroloji

─░├ž Hastal─▒klar─▒

3 y─▒l

26 – Gastroenteroloji Cerrahisi

Genel Cerrahi

2 y─▒l

27- Geriatri

─░├ž Hastal─▒klar─▒

3 y─▒l

28- Harp Cerrahisi *

Genel Cerrahi

2 y─▒l

29- Hematoloji

─░├ž Hastal─▒klar─▒

3 y─▒l

30- ─░mm├╝noloji ve Alerji Hastal─▒klar─▒

─░├ž Hastal─▒klar─▒

G├Â─č├╝s Hastal─▒klar─▒

Deri ve Z├╝hrevi Hastal─▒klar─▒

3 y─▒l

3 y─▒l

3 y─▒l

31- ─░┼č ve Meslek Hastal─▒klar─▒

G├Â─č├╝s Hastal─▒klar─▒

Halk sa─čl─▒─č─▒

─░├ž Hastal─▒klar─▒

3 y─▒l

3 y─▒l

3 y─▒l

32- Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi

Kad─▒n Hastal─▒klar─▒ ve Do─čum

3 y─▒l

33- Klinik N├Ârofizyoloji

N├Âroloji

2 y─▒l

34- Nefroloji

─░├ž Hastal─▒klar─▒

3 y─▒l

35- Neonatoloji

├çocuk Sa─čl─▒─č─▒ ve Hastal─▒klar─▒

3 y─▒l

36- Perinatoloji

Kad─▒n Hastal─▒klar─▒ ve Do─čum

3 y─▒l

37- Romatoloji

Fiziksel T─▒p ve Rehabilitasyon

─░├ž Hastal─▒klar─▒

3 y─▒l

3 y─▒l

38- Sitopatoloji

T─▒bbi Patoloji

2 y─▒l

39- Temel ─░mm├╝noloji

T─▒bbi Mikrobiyoloji

Enfeksiyon Hastal─▒klar─▒ ve Klinik Mikrobiyoloji

2 y─▒l

2 y─▒l

40- T─▒bbi Mikoloji

T─▒bbi Mikrobiyoloji

2 y─▒l

41- T─▒bbi Onkoloji

─░├ž Hastal─▒klar─▒

3 y─▒l

42- T─▒bbi Parazitoloji

T─▒bbi Mikrobiyoloji

2 y─▒l

43- T─▒bbi 5>

T─▒bbi Mikrobiyoloji

2 y─▒l

44- Yo─čun Bak─▒m

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Genel Cerrahi

G├Â─č├╝s Hastal─▒klar─▒

─░├ž Hastal─▒klar─▒

Enfeksiyon Hastal─▒klar─▒ ve Klinik Mikrobiyoloji

N├Âroloji

3 y─▒l

3 y─▒l

3 y─▒l

3 y─▒l

3 y─▒l

3 y─▒l

45- Geli┼čimsel Pediatri

├çocuk Sa─čl─▒─č─▒ ve Hastal─▒klar─▒

3 y─▒l

 

 

* Askeri Psikiyatri ve Harp Cerrahisi alan─▒ndaki yan dal uzmanl─▒─č─▒ e─čitimi G├╝lhane Askeri T─▒p Akademisinde yap─▒l─▒r ve T├╝rk Silahl─▒ Kuvvetlerinde ge├žerli olur.